Valår. Anna König Jerlmyr (M) vill att Stockholm ska satsa mer på skolan. Foto: Andreas Jennische / Moderaterna

"Vår vision är ett öppet och säkert Stockholm"

Utbildning är nyckeln till att ha möjlighet att skapa sig en framtid, skriver oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) i samband med budgetdebatten i Stockholm.

  • Publicerad 10:33, 16 nov 2017

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

"I dagarna pågår budgetfullmäktige i Stockholms stad. Vi vill vända Stockholms utveckling från negativ till positiv och satsar på jobben, tryggheten och företagsklimatet, skriver Anna König Jerlmyr, gruppledare och oppositionsborgarråd i Stockholms stad, om Moderaternas budgetsatsningar.

Stockholm är Sveriges tillväxtmotor, en av Europas snabbast växande städer och en dynamisk storstad i den globala ekonomins framkant. Vi Moderater har en vision för hur Stockholm ska utvecklas och nå sin fulla potential som en modern, hållbar, trygg och attraktiv storstad. En vision som är baserad på hur verkligheten ser ut och som bärs av ansvarstagande. Den budget vi har lagt, och som vi söker förtroendet att förverkliga genom ett maktskifte i Stadshuset i september 2018, är ett uttryck för vår vision: Ett Stockholm för hoppfulla.

Stockholms stad har en budgetomslutning på över 45 miljarder och är därmed en av landets största offentliga ekonomier. Hur stockholmarnas skattepengar används och satsas är det som bestämmer åt vilket håll Stockholms utveckling ska gå. Och vi har nu facit efter tre år med socialdemokratiskt styre: Stockholm har rasat på en rad avgörande områden. Låt mig peka på tre: skolområdet, vad gäller tryggheten och företagsklimatet.

Socialdemokraterna har gjort den lägsta satsningen på skolan på tolv år, trots vallöften och trots att Socialdemokraterna höjde skatten för att satsa på skolan. I socialdemokraternas Stockholm går dessutom varannan grundskola i kommunal regi med underskott. Skolorna har avkrävts åtgärdsplaner som kommer att betyda nedskärningar och försämringar inom skolan.

I vår budget gör vi kunskapssatsningar på 446 miljoner. En bra skolutbildning, en trygg skolmiljö som underlättar kunskapsinhämtning och lärande är fundamentet för att kunna ta steg och forma sitt liv. Utbildning är nyckeln till att ha möjlighet att skapa sig en framtid. Därför satsar vi på mer undervisningstid och på lärarsekreterare, så att lärarna frigörs från administrativa sysslor och får mer tid till sitt kärnuppdrag. Vi lyfter läraryrket med karriärmöjligheter för lärare och vi satsar på att alla elever ska få rätt stöd i rätt tid.

I Socialdemokraternas Stockholm ökar otrygghet, klotter och nedskräpning. Trygghetsfrågan är central för allt fler stockholmare, eftersom de möter effekterna av bristen på säkerhet och ordning i sin vardag. Vi Moderater satsar närmare 150 miljoner på ett paket av trygghetsskapande åtgärder. Från nationell nivå behöver Sverige och Stockholm fler poliser och resurser för att upprätthålla ordningsmakt och rättssamhälle, men även vi förtroendevalda i kommunerna har ett stort ansvar för åtgärder. Vi föreslår en kommunal trygghetsjour och kommunala ordningsvakter. Ingen stockholmare ska behöva vara otrygg på våra gator och torg, på sin arbetsplats eller i sitt hem. Våra budgetsatsningar visar den nolltolerans mot otrygghet som bär vår vision om ett öppet och säkert Stockholm.

Vi satsar på en trygg stad enligt New York- modellen, där det offentliga, företagare, bostadsbolag och civilsamhälle samverkar och tar ansvar för att göra våra städer säkra. Vi gör verklighet av den modellen genom en satsning på tolv torg i vår stad, som Sergels torg, Rågsveds Centrum och Rinkeby Centrum.

I Stockholm, precis som i Sverige i övrigt, är utanförskapet hos utrikes födda flerfaldigt större än för inrikes födda. Faktum är efter tre års socialdemokratiskt maktinnehav att Socialdemokraternas politik inte förmår motverka detta gap. Trots högkonjunktur och arbetskraftsbrist består skillnaden mellan inrikes och utrikes födda och arbetslösheten ökar generellt. Var tionde ung mellan 16 och 29 år vare sig studerar eller har ett arbete. Så kan vi inte ha det.

Vi Moderater driver en kunskapsdriven arbetslinje. Den kunskapsdrivna arbetslinjens syfte är att fokusera på åtgärder för att göra människor anställningsbara, oavsett bakgrund och utbildningsnivå. Våra budgetförslag innehåller en bred reformagenda för att göra utbildning tillgänglig för alla som är i behov av den. Genom att konkurrensutsätta Stockholms jobbtorg, införa en vuxpeng som följer den arbetssökande, skärpa aktivitetskraven för försörjningsstöd och sänka skatten på låga inkomster driver Moderaterna en aktiv och målmedveten politik att alla stockholmare ska inkluderas i samhällsgemenskapen.

För jobbtillväxt är ett gott företagsklimat A och O. Med oro konstaterar vi att under den innevarande mandatperioden har Stockholm rasat från plats 22 till plats 123 när företagare rankar klimatet. Skälen de uppger är höga skatter och avgifter, svårighet att komma till tals med de politiska företrädarna, otryggheten och kriminalitet samt bostadsbristen.

Vi moderater har lösningarna för att göra Stockholms företagsklimat till Sveriges bästa. För det krävs en palett av åtgärder. Vi vill ha innovationsmål för stadens verksamheter och underlätta för kontakter mellan staden och näringslivet genom exempelvis ett Mayor´s Advisory Board för näringslivsfrågor. Men det handlar också om att göra Stockholm till en pilotkommun som undantas från tillväxthämmande byggregler samt stimulans för mer rörlighet på bostadsmarknaden. Det är även nödvändigt med infrastruktursatsningar, som Östlig förbindelse, för att leda trafiken utanför staden, öka och effektivisera framkomligheten samt förbättra miljön i innerstaden."

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.