Debattören. Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad. Foto: Moderaterna

Wedin (M): Vi utesluter inte avyttringar som kan ske på gynnsamma villkor

Om det skulle bli aktuellt med försäljning av kommunala hyresfastigheter måste en rad kriterier vara uppfyllda, skriver bostads- och fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M).

  • Publicerad 13:17, 4 dec 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Det här är en replik på Clara Lindbloms (V) debattartikel "Kommer Alliansen och MP att sälja folks hem?" publicerad den 30 november 2018.

***

"Clara Lindblom (V) skriver att hon under kommunfullmäktiges senaste sammanträde inte fått svar på sina frågor om den grönblåa majoritetens bostadspolitik (30/11). Som ansvarigt borgarråd blir jag aningen förbryllad. Jag satt närvarande i rådsalen och Clara Lindblom hade all möjlighet att ställa sina frågor till mig. Hon valde istället att gå emot praxis och ställa sina bostadspolitiska frågor till någon annan. Istället för att reda ut detta i kommunfullmäktige, vill hon nu göra det via media.

Den grönblåa majoritetens bostads- och fastighetspolitik är tydlig. Vi vill öka byggtakten och ha en blandning av upplåtelseformer i hela staden. Stockholms allmännytta ska utvecklas och stärkas. Vid nybyggnation och renovering är utgångspunkten att finansiering ska ske inom ramen för ordinarie verksamhet. Om de samlade ekonomiska förutsättningarna motiverar avyttringar som kan ske på gynnsamma villkor för staden och dess invånare, så utesluter vi i den grönblåa majoriteten emellertid inte försiktiga avyttringar i syfte att säkerställa god soliditet samtidigt som nödvändiga investeringar kan genomföras.

Försäljning endast till välrenommerade köpare

Det är viktigt att också poängtera att, i det fall det skulle bli aktuellt med eventuella avyttringar, så kommer staden säkerställa att köparen är en välrenommerad och långsiktig förvaltare, och dessutom villkora att bostäderna ska fortsätta vara hyresrätter under överskådlig tid. Att avyttra för att få intäkter som möjliggör nyproduktion och nödvändiga renoveringar i allmännyttan är inget ovanligt. Under förra mandatperioden var Vänsterpartiet med och beslutade om ombildning eller försäljning i flertalet kommuner runtom i landet. Clara Lindblom har också själv sagt att hon inte principiellt är emot försäljningar.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Efter valet 2014 tog Vänsterpartiet över ansvaret för bostads- och äldrefrågorna i Stockholms stad. Under den mandatperioden sjönk andelen hyresrätter och stadens bostadsbolag nådde inte sina produktionsmål en enda gång. Samtidigt blev det svårare för äldre att få plats på vård- och omsorgsboende. Jag ser fram emot kommande debatter i kommunfullmäktige, med utgångspunkt i hur vi kan få fram fler bostäder i Stockholm."