NYA BREDDEN. Thomas Jonasson, marknadschef på Profi Fastigheter, vill se Bredden utvecklas i den takt det finns behov. "Vårt perspektiv är långt", säger han. Foto: Olof Plym Forshell

Bredden växer så det knakar

En levande stadsdel – men bara på dagen. När kontoren och butikerna stänger försvinner sorlet i Bredden. Men nya tider stundar. Om tio år ska här finnas tusentals boende, skolor, parker och en konsthall – allt enligt fastighetsägarens och kommunens vision.

  • Publicerad 09:19, 8 mar 2019

– Vi har jobbat med planerna för nya Bredden i fem år. En del i att skapa en ny identitet var att byta namn till Bredden från Infra City, som är ett daterat namn, säger Thomas Jonasson, marknadschef på Profi Fastigheter som äger Bredden.

Visionen är att skapa det nya Bredden, en levande hållbar och funktionell stadsdel som ska binda ihop Bollstanäs bebyggelse. Här planeras för 1 500–2 000 lägenheter, skolor och parker.

– Området ska växa och utvecklas i den takt det finns behov. Vårt perspektiv är långt. Vi vill se bostäder med blandade upplåtelseformer. Området har i dag många etableringar som kompletterar ett framtida bostadsområde, berättar Thomas Jonasson.

– En tidig visionstanke var att man på något sätt ska föra in kulturen.
Men då måste det finnas en hyrestagare som kan driva exempelvis en konsthall.

Redan när Profi Fastigheter köpte Infra city 2013 tittade de efter möjliga utvecklingsområden. Det ingick mycket mark med byggrätter för bland annat kontor och lätt industri, men behovet för kontor kändes mättat ett tag fram över. Därför påbörjades i stället diskussioner med kommunen för att få till en detaljplaneändring med möjligheter till bostäder. Sedan dess har visionsarbetet drivits framåt för att skapa en levande stadsdel. Tanken är att omvandla befintliga outnyttjade byggrätter för bland annat kontor till byggrätter för bostäder och service.

– Men vi äger inte all mark som ingår i planarbetet, även Magnolia bostad är en del av det här projektet. Vi vill ju omvandla kommersiella byggrätter till bostadsbyggrätter och måste hantera saker som buller, partikelhalter och vart vattnet ska ta vägen, säger Thomas Jonasson.

KANALVÄGEN. När Profi Fastigheter köpte Bredden (Infra City) 2013 var huset på Kanalvägen 10 bara halvfullt. Nu har Rusta utökat ytan på sitt huvudkontor och flera stora biltillverkare har valt att lägga sina kontorsverksamheter här. Foto: Olof Plym Forshell

Thomas Jonasson, marknadschef på Profi Fastigheter. Foto: Olof Plym Forshell

Vad finns det för eventuella problem?

– Planområdets förutsättningar med närhet till E4 och genomfartsleder i Breddenvägen och Bendanvägen är knäckfrågor att lösa inom projektet samt att planområdet också är ett instängt område där vatten samlas vid nederbörd. Det är exempel på frågor som behöver hanteras i projektet, säger Harry Bertilsson, samhällsplaneringschef på Upplands Väsby kommun.

Grönområden ska bevaras och det planeras för förskola i närheten av ett grönområde.
Det finns även planer på skola och ett eventuellt gymnasium.

Och som Thomas Jonasson påpekar: "Där människor finns måste det finnas p-platser."

– Vi har norra Stockholms största p-hus med 1 800 platser. Sedan kan man anlägga garage under upphöjda gårdar vid bostäderna.

Redan i dag är Bredden en populär företagspark och handelsplats med ett välbesökt hotell, Scandic Infra City, som varje år har hundra tusen gäster.

– En styrka för området är att handel, hotell och verksamheter redan finns på platsen och att tillföra bostäder kommer att skapa en blandad och levande stadsdel såväl under dag- som kvällstid. Detta gynnar även restauranger, butiker och andra verksamheter som i dag finns i området, säger Harry Bertilsson,

Närheten till Arlanda, världen och Stockholm brukar tas fram som Breddens stora fördelar. Men vad gäller kommunikationerna till och från Bredden finns det "utrymme för förbättring", som det brukar heta. Busstrafiken till Upplands Väsby funkar bra, men till Rotebro är turtätheten sämre. För att göra det enklare att ta sig till och från Rotebro och pendeltåget startade Profi en egen gratis busslinje som går var 20:e minut, till glädje för många pendlare.

– Det låter kanske konstigt, men vår egen pendlarbuss kan ställa till det i SL:s statistik. När fler åker med oss åker färre med SL, vilket gör att trafikplanerarna kanske tror att trafiken minskat och drar ner på busslinjerna, säger Thomas Jonasson.

NYA BREDDEN. Här växer en ny stadsdel fram med bostäder, skolor och parker, Foto: Strategisk Arkitektur

Området ska växa och utvecklas i den takt det finns behov. Vårt perspektiv är långt.

Varje dag passerar 80 000 bilar på E4:an.

– Vi ska utveckla handeln med nya etableringar och just nu bygger vi ”C/O”, ett koncept för flexibla kontorslokaler och cowork, säger han.

Vi träffar Thomas Jonasson på Profis kontor på Kanalvägen 10, i ett hus som också har sett en positiv utveckling. När Profi flyttade in var knappt hälften av huset fullt. Nu är det i princip fullt, bland annat har Rusta fördubblat ytan för sitt huvudkontor och flera bilföretag har valt att etablera sina kontorsverksamheter här.

– Vi är den första ägare sedan Lars Gullstedt som verkligen vill äga Bredden. På 90- och 00-talet var det här ett problemområde, säger Thomas Jonasson och fortsätter:

– Vi ska utgå från de boende, det som är bra för boende är även bra för hotellbesökare och för dem som har sina arbetsplatser här inom handeln. Vår hållbarhetsfilosofi innebär att vi vill ta tillvara på det som finns och förlänga byggnaders livlängd, understryker Thomas Jonasson.

I höst går detaljplanen ut på samråd, då flera parter får tycka till, och det första spadtaget väntas tas 2021.

– Vi är stolta och tillfreds med det vi gjort och taggade inför den utveckling och resa vi har framför oss, säger Thomas Jonasson.

Profi Fastigheter och Bredden

Profi Fastigheter är Upplands Väsby kommuns största privata fastighetsägare med närmare 200 000 kvadratmeter kontors- och handelsytor i Bredden, där 3 000 personer har sina arbetsplatser. 30 procent av den totala lönesumman som betalas ut i kommunen kommer från företag i Bredden.

Ungefär 20 procent av marken inom det nya området ägs av Magnolia fastigheter, resten av Profi Fastigheter. Förhoppningen är att den nya stadsdelen ska stå klar 2030.

Stockholm Direkt