Som alternativ till att mata odlad fisk med vildfångad fisk och soja tas steg att istället göra fiskmat av insekter. Foto: Mostphotos

Insektsfoder ska stoppa överutnyttjandet av fisk

Insektspellets kan bidra till att överfisket i världshaven minskar och kockar som testat den insektsuppfödda fisken menar att smaken blir ”renare”. På Torsåker gård i Upplands Väsby har man visat att hela kedjan fungerar.

  • Publicerad 10:36, 21 maj 2019

Såväl kockar som professionella smakbedömare från grossist- och handelsleden kunde lätt känna en skillnad till fördel för insektsfisken.

Madeleine Linins Mörner, programchef. Foto: Axfoundation

85 procent av världens fiskbestånd är överutnyttjade eller fiskade till sin gräns och som alternativ till att mata odlad fisk med vildfångad fisk och soja tas steg att istället göra fiskmat av insekter.

Det är i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) samt Älvdalslax, Axfood och Grönsakshallen Sorunda som Axfoundation har ett projekt som syftar till att ta fram ett svenskt kretsloppsbaserat foder gjort på vegetabiliska restflöden. Grönsaksrester så som kärnhus, broccolistammar och skal samt brödsvinn blir mat till insekter. Insekten är svart soldatfluga.

Soldatflugorna görs i nästa steg till fiskfoder i pelletsform som blir föda till regnbågslax.

– Dagens livsmedelssystem har stora problem med avfall och återtag av näringsämnen eftersom avfallet idag ofta bidrar till läckage och övergödning. Ett problem med dagens konventionella foder är att det består av vildfångad fisk, soja och olika sädesslag. Vilket betyder att det konventionella fodret bidrar till överfiske i våra hav och att soja transporteras över halva jordklotet. Vi ville se om vi kunde ta fram ett svenskt hållbart foder som kan ersätta det konventionella fodret, säger Madeleine Linins Mörner, programchef Torsåker.

Torsåker gård

Torsåker gård drivs av Axfoundation som grundades 1993 av Antonia Ax:son Johnson. Axfoundation är en fristående, opolitiska och icke-vinstdrivande verksamhet som arbetar konkret och praktiskt för ett mer miljömässigt och socialt hållbart samhälle.

Torsåker gård är ett utvecklingscentrum för framtidens hållbara livsmedel. Torsåker är en testgård, inte en produktionsgård, där det kan testas grödor, odlingstekniker och uppfödningsmetoder som kan föra utvecklingen framåt mot ett mer hållbart livsmedelsystem.

Visa merVisa mindre

Larver av svart soldatfluga. Foto: Mostphotos

Torsåker har i samarbete med bland annat SLU tagit fram ett ”Proof of concept” där man har visat att varje del i kedjan fungerar. Professionella kockar har provsmakat de första fiskarna odlade på det hållbara och cirkulära fodret. Kockarna fick även äta fiskar uppfödda på konventionellt foder vid avsmakningen.

– Såväl kockar som professionella smakbedömare från grossist- och handelsleden kunde lätt känna en skillnad till fördel för insektsfisken. De erfarna bedömarna karakteriserade den som mer lik vildfisk och ”renare” i smaken, samt berömde dess fasthet och textur. Vi vet alltså att detta foder är bättre både ur hållbarhetssynpunkt men också att den smakar bättre än fisk som ätit konventionellt foder, säger Madeleine Linins Mörner.

Enligt rådande hälsorekommendationer bör vi minska vår köttkonsumtion och äta mer fisk än vi gör i dag.

– Detta gör att vi måste bli bättre på återanvända vårt organiska avfall och att vi måste odla mer fisk på ett hållbart vis, vårt projekt syftar till att visa att vi kan göra både och.

Från och med 2017 är det tillåtet inom EU med insekter som foder till fisk. Om lagstiftningen ändras gällande vilka djur man får mata med insekter kan fodret även användas till sällskapsdjur, fjäderfä och gris. Inom ramen för gällande lagstiftning har Torsåker gård testat fodret på sina egna kycklingar. Även dom åt och växte till sig som de skulle.

Utöver att få fram ett ”Proof of concept” i form av en fisk odlad med ett miljövänligt foder har projektet fokuserat på att; uppskatta restflödet av grönsaker och bröd, komplettera och bygga ut värdekedjan samt att testa konceptet inom grossist- och detaljhandeln.

I fas två kommer projektet att skalas upp ytterligare. Syftet är nu att koppla ihop och effektivisera hela kedjan och i och med det producera mer god och insektsuppfödd fisk.