Anders Hånberg, chef för KAM-gruppen på Upplands Motor, visar en populär laddhybrid som går att köra på el och bensin — Volvo XC60 T8. Foto: Olof Plym Forshell

Miljövänligt motorburen

En ökad medvetenhet om miljön och riksdagsbeslut som påverkar plånboken: Det får fler företag att välja mer miljövänliga alternativ på bilmarknaden.

  • Publicerad 11:08, 7 mar 2019

Nivån på koldioxidutsläppet påverkar förmånsvärdet, enligt ett rätt så nytt regelverk. Företag som kör omkring i bilar med hög klimatpåverkan får helt enkelt betala mer. Företagare kan också behöva ta hänsyn till sådant som upphandlingsregler. Och kunder kan kräva en väl genomförd miljöpolicy i varje led. Men det finns ju också entreprenörer som agerar miljömedvetet för helt egen maskin.

Vilka drivkrafter som än ligger bakom; alltfler företag vill välja personbilar med lägre klimatpåverkan.
 – Så kallade laddhybrider som både går att köra på el och bensin eller diesel är mest populära, berättar Anders Hånberg, chef för KAM-gruppen på Upplands Motor.

Han tror på en 30-procentig försäljningsökning hos Upplands Motor bara i år på laddhybrider, rena elbilar och biogasdrivet. På det som går under namnet bonusbilar. Vad är det?

– Själva begreppet miljöbil finns egentligen inte längre, enligt Transportstyrelsen. Nu pratar man istället om bonusbilar. Det är bilar som inte släpper ut mer än 60 gram koldioxid. Vad den nya definitionen blir för att få kallas miljöbil, det väntar marknaden på att få besked om.

Bilhandeln har fått ett uppsving, sedan några år tillbaka ökar försäljningen. Upplands Motor är ett av de företag som får alltfler företagskunder som vill ha mer miljövänliga fordon. Foto: Olof Plym Forshell

Anders Hånberg Foto: Olof Plym Forshell

Anders Hånberg ser laddhybriden som ett mellansteg till elbilen och ett sätt att få ner bränsleförbrukning och utsläpp. Men vill man kunna köra längre än cirka fyra till sex mil på el, utan att behöva ladda efteråt i sex till åtta timmar – ja, då är det istället en ren elbil som gäller.

Biogas framställs av till exempel matavfall och avloppsslam och biprodukten kan bli till ekologiskt gödsel.

– Biogasbilar säljer vi ofta till taxinäringen, offentlig sektor och verksamheter med hårdare upphandlingskrav.

Vad har då hänt med företagskunders intresse för dieseldrivna personbilar?

– Dieselbilar drar mindre bränsle och har ett bra andrahandsvärde, det finns ekonomiska fördelar. Men på sikt kommer den försäljningen att minska mer än marginellt. Företagsmarknaden går framför allt mot en elektrifiering, säger Anders Hånberg.

Bilias Björn Brodin vid elbilen Reanault Kangoo Z.E (Zero Emission, inga utsläpp). Foto: Olof Plym Forshell

Kan en dieselbil vara mer klimatsmart än en laddhybrid? Det beror på hur du använder bilen och om du kan ladda ofta, konstaterar Björn Brodin. Foto: Olof Plym Forshell

Björn Brodin arbetar som försäljningschef för Företag Region Stockholm, på Bilia Personbilar. Han konstaterar också att alltfler företagskunder ser sig om efter laddhybrider idag:

– Då frågar vi alltid hur bilen ska nyttjas och om det går att ladda den både på jobbet och hemma. Om laddhybriden behöver köras på bensin ofta blir det inte någon miljövänlig lösning. Då kan istället en dieselbil orsaka mindre klimatpåverkan och vara ett bättre val. Den släpper ut mindre koldioxid än ett bensindrivet fordon.

Björn Brodin visar statistik över alla sålda bilar på tjänstebilsmarknaden i Sverige förra året:
59 procent var dieseldrivna, 20 procent bensinbilar, 14 procent laddhybrider och endast 3 procent utgjorde elbilar, enligt statistikföretaget Vroom.

– Det behövs en bra laddstruktur, alltså fler laddstationer på både jobb och hemmaplan. Batterierna behöver bli billigare och urvalet på bilar större. Då kommer försäljningen av elbilar och laddhybrider ta mer fart, avslutar Björn Brodin.

Stockholm Direkt