Spårbundet — det behöver ett område vara för att Fabege ska se potentialen med det. Det ger snabb och miljövänlig kollektivtrafik. Foto: Olof Plym Forshell

Rätt lokal och adress sätter fart på affärerna

Jakten på attraktiv mark längs med E4:an blir alltmer intensiv och behovet av eftertraktade kontorsadresser ökar bland företagen.

  • Publicerad 13:18, 4 mar 2019

Andreas Malmsäter är uthyrningschef på Fabege som utvecklar stadsdelar med kommunen i till exempel Solna och Sundbyberg. Foto: Olof Plym Forshell

Visste du att Stockholm har nästan dubbelt så höga hyror för företagslokaler som Berlin och Amsterdam? OK, det här gäller innerstadens bästa adresser. Men även i andra attraktiva delar av länet ligger hyrorna högt – lokalbrist och stor efterfrågan gör att det är uthyrarnas och fastighetsbolagens marknad.

Enligt Handelskammarens rapport, Företagen larmar om kontorsbrist, har den kontorsbaserade sysselsättningen i Stockholmsregionen ökat med ungefär 25 procent på tio år
– mellan 2007 och 2017. Men själva ytan för kontor har bara ökat med runt 10 procent.

I Stockholmsbarometern, en kvartalsrapport från Handelskammaren och Konjunkturinstitutet, uppger tillfrågade företag att det största hindret för deras tillväxt är lokalbrist. Det har alltså visat sig vara ett ännu större problem än brist på arbetskraft, speciellt i databranschen. 

Enligt fastighetsrådgivaren Pangea har det byggts 6,5 gånger fler bostäder än kontor i Stockholms län mellan 2007 och 2017. Lokalsituationen här kan också innebära att globala företag väljer andra städer och länder för sin verksamhet.

Det behövs nya satsningar på toppmoderna affärsområden där teknik, utrustning och design attraherar både inhemska och utländska företag. Det är något av det som Handelskammaren trycker på i sin rapport. 

– Vi bygger inte först och främst hus, vi utvecklar stadsdelar.
Det säger Andreas Malmsäter, uthyrningschef på fastighetsbolaget Fabege, med huvudkontor i Arenastaden i Solna.

Han förklarar:
– Fabege har nära kontakt med till exempel kommunerna i Solna och Sundbyberg där vi får vara med på ett tidigt stadium i stadsplaneringen och påverka. Det förkortar också ledtiderna och då går det snabbare att få både lokaler och rätt förutsättningar för företag på plats.

Andreas Malmsäter pratar om trivselfaktorn. Det som får både företag och boende att inte bara dras till utan också stanna kvar och utvecklas i en stadsdel. Alltifrån arkitektur och ett medvetet miljötänk till kommunikationer höjer attraktionskraften. 

– För oss är det viktigt att det finns spårbunden kollektivtrafik till området. Det ska vara lätt att ta sig dit på ett miljövänligt sätt. Man ska också kunna handla, äta och göra ärenden där. Och det ska finnas andra företag i närheten.

Hur ser balansen mellan efterfrågan på företagslokaler och ert utbud ut?

– De senaste åren har vi inte kunnat möta efterfrågan fullt ut i Arenastaden och Solna Business Park. Men vi ska bygga ytterligare en kvarts miljon kvadratmeter i bara Arenastaden och Solna Business Park ska få både fler kontor och bostäder.

Ett mindre kontor på runt hundra kvadratmeter kan Fabege få fram i princip på dagen i Arenastaden. Men är man ute efter specialdesignade hus för flera hundra eller kanske tusentals anställda; ja, då blir det till att vänta i några år.

– Vi tror på naturligt utvecklade kluster och affärsområden, att olika företag från olika branscher själva väljer att komma till exempelvis Arenastaden. I Kista har man riktat in sig på IT och telekom men i våra stadsdelar ser vi att företag ofta är intresserade av branschöverskridande samverkan. Här finns till exempel ICA och SE-Banken, säger Andreas Malmsäter.

Fabege

Fastighetsbolaget Fabege verkar i:
Arenastaden, Solna Business Park, Stockholms innerstad, Hammarby Sjöstad, Haga Norra och Flemingsberg

Stockholm Direkt