Så här tycker fastighetsbolagen om lokalmarknaden

Hur ser utbud och efterfrågan ut — har ni tillräckligt med lokaler att hyra ut? Hur utvecklar sig prisläget — framtidsscenario?

  • Publicerad 13:05, 4 mar 2019

Christofer Johansson

Christopher Johansson, vice vd och marknadschef, Fastpartner:

1. Det finns en mycket stark efterfrågan på lokaler i Märsta. Det finns flera anledningar till det, och uppenbart är att närheten till Arlanda är en bidragande orsak. Det beror också på att Märsta ligger mitt emellan Sveriges två starkaste tillväxtregioner, Stockholm och Uppsala län. 

2. I våra bästa lägen i Märsta har vi sett en mycket stark hyresutveckling under de senaste åren. Men även lager och industrilokaler i Arlandastad har tagit del av en prisuppgång, dock ej lika stor som för kontor med centrala lägen. Det är den naturliga följd av en starkt växande ekonomi som ökar efterfrågan på lokaler. Framgent tror vi att den ekonomiska utvecklingen i området fortsätter i positiv riktning och att hyresnivåerna växer stabilt men om än lite långsammare än tidigare år. 

Markus Pfister

Markus Pfister, fastighetschef för kontor och samhällsfastigheter, Skandia Fastigheter AB:

1. Vi är just nu mitt i ett stort utvecklingsprojekt, där vårt område i centrala Sundbyberg – Fabriksparken – omvandlas till en modern och blandad stadsdel med bostäder, kontor, restauranger och service. Då stor del av våra fastigheter är under upp- eller ombyggnad blir det tyvärr missvisande att ur vårt perspektiv tala om det nuvarande lokal- och uthyrningsläget.

2. Sundbyberg är, förutom en av Stockholms närmaste grannkommuner, en stad som ständigt utvecklas och förbättras. Vi har under de senaste åren sett att hyrorna har börjat drivas uppåt och vi tror att det är en ihållande trend, särskilt med tanke på det goda kommunikationsläget och stigande hyror i centrala Stockholm.

Erik Löfberg

Erik Löfberg, chef för aktiv förvaltning, Profi Fastigheter:

1. Vi har stor efterfrågan på alla lokaltyper i Bredden och få ytor kvar för handel, lager och service. Däremot har vi kontorslokaler för de flesta behoven.

2. Den ökade efterfrågan driver givetvis upp lokalhyrorna, de senaste åren har vi sett en ökning med cirka 30 procent i Bredden och det är en trend som håller i sig. 

Stockholm Direkt