Erik Martinson var en av två som startade Svea solar. I dag är Sollentunaföretaget på väg mot 200 anställda. Foto: Olof Plym Forshell

Svea Solar på både villor och i solcellsparker

Erik Martinson fick nobben av biltillverkaren Tesla och startade Svea Solar – Sveriges ledande solcellsleverantör. Han är övertygande i tro att sista bilen med fossila bränslen lämnat svenska vägar till 2030.

  • Publicerad 13:07, 23 maj 2019

Grön teknik är Erik Martinsons kall.

– Jag är en miljöfantast och har som drivkraft att jobba bort problem och se alla möjligheter.

Så när cheferna på biltilverkaren Tesla ville se slutbetyget från Linköpings Universitet plus tio års yrkeserfarenhet, kastade han inte in handduken. Två personer har blivit 180 på drygt fem år och han spår att Svea Solar har ”över 200 anställda innan sommaren”.

Backar vi 20 år i tiden fnös gemene man åt solenergi i Sverige. Vindkraft var inte heller en het potatis.

Trots att det gått fem år sedan Svea Solar föddes finns det en sprallig nybyggaranda i Martinsons engagerade röst. Även om han inte rakt av vill lugna alla med klimatångest, tror han på teknikutvecklingen.

– Vi måste ta problemen på allvar och tänka återvinning i alla sammanhang.

– Vi måste ta problemen på allvar och tänka återvinning i alla sammanhang.

Med reservation för veteranbilar tror han att det bara körs elbilar i Sverige 2030.

– Det kommer att gå fort.

Han ser en strålande framtid med vatten, vind och sol som energikällor i samspel. Vattenkraften är den reglerbara medan sol- och vindkraft styrs av vädret.

– Generellt kan man säga att det är ganska vindstilla vid högtryck och solsken. I samband med lågtryck blåser det mer och vi hämtar då mer el från vindkraftverkens turbiner.

Tomas Kåberger, professor vid Chalmers tekniska högskola och fysiker inom energi och miljö, sa i en intervju från i februari:

”Sol och vind har blivit billigare, inte bara än fossilbaserad elproduktion utan elen som sol och vind producerar är billigare än oljan per energienhet.”

Vad det handlar om är att anpassa konsumtionen efter produktionen. Och att lagra elen ännu bättre än i dag. I bättre batterier.

– Vi jobbar med en helhetslösning av hela energibiten: grönt elavtal, möjlighet att lagra solel i batterier för uppladdning av elbilen. Vi kan säga att vi förbereder svenska hushåll för investeringen i en elbil, säger Erik Martinson.

– Vi måste bort från fossila bränslen och det finns egentligen inga tekniska begränsningar för att tillvarata sol, vind och vatten. Teknologin har blivit otroligt mycket bättre. För fem år sedan var det sant att kol- och kärnkraft var billigare, så är det inte längre.

Erik Martinson tror benhårt på ny energiteknik och vad Svea Solar jobbar mot framgår av bilden. Foto: Olof Plym Forshell

En ny pall solpaneler på väg mot installation. Foto: Olof Plym Forshell

Priset på solceller faller. Det kostar omkring 120 000 att täcka ett helt villatak och enligt Erik Martinson har villaägaren hämtat hem kostnaden på tio år.

– Och då har man cirka 20 års fri hushållsenergi från solpanelerna.

Villor och lantbruk har varit Svea Solars fokus, men i december levererade företaget en solcellspark intill Säve flygplats utanför Göteborg. Över 20 000 solpaneler på 11 hektar mark ska försörja 1 100 villor.

– Nästa, i Sjöbo, blir ännu större, säger Erik Martinson.

Nere på lagret kommer två av Martinsons kollegor inkörande med solpaneler på en gaffeltruck. Panelerna tillverkas i Kina och ska installeras på ett tak någonstans i landet. 20-26 paneler täcker ett normalstort villatak och Svea Solar installerar 22 paneler i timmen – tre gånger fler än någon annan i Sverige.

Hur solceller fungerar

Ljuset från solen träffar solcellen på hustaket och det bildas likström. Elen leds till en växelriktare som omvandlar likströmmen till vanlig 230 V växelström. Elen leds vidare till husets elcentral för användning i huset. En elmätare som registrerar den el som matas ut från huset och in på elnätet installeras (görs av nätägaren utan kostnad). Därmed kan man få ersättning för den energi som inte konsumeras av det egna hushållet.

KÄLLA: Svea Solar

Visa merVisa mindre

Foto: Olof Plym Forshell

Foto: Olof Plym Forshell

Solpaneler

Solpaneler innehåller till 90 procent glas (kisel) och aluminium, men i ledarna även silver och koppar som vid produktionen har miljöpåverkan.

Svea Solar jobbar med Q-cells (Tyskland) och Trina Solar (Kina) som leverantörer av paneler.

I framtiden – när allt fler panener blivit uttjänta – förväntas fabriker kunna återvinna i princip allt från solpaneler.

Svea Solar skriver: "Visst finns det miljöaspekter med solcellsproduktion, men det viktigaste att komma ihåg är att solceller är en teknik med närmast oändlig potential som har möjlighet att konkurrera ut fossil elproduktion och förse oss med ren el för alltid!"

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt