Tema

Vill ni skippa ett skrivet äktenskapsförord räcker det inte att bara riva. Foto: MostPhotos

Kan äktenskapsförord rivas för att inte gälla?

  • Publicerad 12:50, 18 mar 2020

Detta är en temaartikel på StockholmDirekt. Innehållet kan vara kommersiellt och är fristående från StockholmDirekts redaktionella material.

Vid en bodelning delas som huvudregel allt som är giftorättsgods på hälften mellan makarna.

Jag och min fru har skrivit ett äktenskapsförord. Kan man riva ett äktenskapsförord och få det ogiltigförklarat eller måste man göra något mer? Och om man vill ändra något i äktenskapsförordet, är det möjligt?

Ett äktenskapsförord är ett avtal om vad som ska vara enskild egendom eller giftorättsgods i ett äktenskap. Det som utmärker enskild egendom är att den, till skillnad från giftorättsgods, inte ingår i en eventuell framtida bodelning vid en skilsmässa eller ett dödsfall. Giftorättsgods är den egendom som inte specificerats som enskild egendom genom exempelvis äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev. Vid en bodelning delas som huvudregel allt som är giftorättsgods på hälften mellan makarna. Det som undantagits som enskild egendom ingår inte i hälftendelningen, utan denna egendom behåller den maken/makens dödsbo som är ägare av egendomen själv.

I ett äktenskapsförord kan man avtala om att allt var och en äger ska vara enskild egendom, att allt istället ska vara giftorättsgods, eller att en viss tillgång eller vissa tillgångar ska vara enskild egendom och vissa inte. När båda makar skrivit under äktenskapsförordet ska det skickas in till Skatteverket för att registreras.

För att ändra eller annullera ett tidigare äktenskapsförord måste man skriva ett nytt äktenskapsförord och ansöka om att få det registrerat hos Skatteverket.

Det räcker inte att anmäla att det gamla ska annulleras, utan det ska samtidigt skickas in ett nytt äktenskapsförord som beskriver vad som gäller nu. Man kan inte skriva om det gamla genom en ändring i det, utan man får skriva ett nytt äktenskapsförord som anger den förändring man vill ska vara avtalad.

Ni kan till exempel ha upprättat ett äktenskapsförord där ni avtalat att vardera makens totala egendom ska vara enskild egendom. Och nu önska att bara hälften av er egendom ska vara enskild och resterande hälften istället ska vara giftorättsgods. Då ska ni skriva och registrera ett nytt äktenskapsförord där ni uttrycker detta.