80+. Enligt stadens prognos ökar åldersgruppen 80+ i Solna fram till 2026 med 34 procent. Då räcker inte 88 särskilda boenden särskilt långt, enligt insändarskribenten. Foto: mostphotos

88 platser räcker inte

  • Publicerad 10:21, 14 sep 2018

Enligt stadens prognos ökar åldersgruppen 80+ i Solna fram till 2026 med 34 procent. Gamlingar 80+ utgör den helt övervägande delen av de som fått särskilt boende i Solna. Därför måste cirka 200 (det vill säga 34 procent) nya platser i särskilt boende finnas inflyttningsklara under åren fram till 2026. Det tar cirka 10 år att genomföra nya projekt.

I tjänsteskrivelsen ON/2017:73 ”Prognos över behov av vård- och omsorgsboende 2018-2026” planerar Solna inte att öppna 200 nya platser utan bara 88 platser. Behovet av platser i särskilt boende ska enligt tjänsteskrivelsen reduceras genom ”förändringar i biståndsbedömningen” vilket, enligt en artikel i Solna stads ”Äldre i Solna” (nr 1/2018 sid 4), innebär att de som söker särskilt boende ska nekas det och i stället hänvisas till ”hemtjänst dygnet runt”.

För att beviljas särskilt boende ska man länge ”ha haft stöd och hjälp i hemmet från hemtjänsten dygnet runt” Det förväntade resultatet enligt tjänsteskrivelsen ON/2017:73 är: ”Detta kan förhoppningsvis leda till att inflyttning på särskilt boende kan förhindras eller uppskjutas.”

Stockholm Direkt