CYKLISTER. På Kolonnvägen är det stora problem med cyklister som använder körbanan i stället för cykelbanan, enligt insändarskribenten. Foto: leif oldenburg/arkiv

Använd cykelbanan på Kolonnvägen

Varje dag på morgonen och eftermiddagen tar ett stort antal cyklister sig friheten att begagna sig av körbanan på Kolonnvägen, detta i stället för att använda den intilliggande cykelbanan. Detta skapar problem för alla oss bilister som använder denna väg då körbanan endast är utformad för fordonstrafik.

  • Publicerad 10:18, 14 sep 2018

Det här leder i sin tur till onödig köbildning då det emellanåt är svårt att passera en cyklist på ett säkert sätt. Det skapar också farliga omkörningar där bilister kastar sig ut i mötande körbana för att hinna om en cyklist och det innebär även en fara för cyklisterna själva. Något som få av dem verkar ha reflekterat över.

Det går också busstrafik på sträckan som har än svårare att passera. Den intilliggande cykelbanan är av mycket god standard och det finns inga gångbara argument för att inte använda sig av denna som cyklist. Om man som cyklist trots att det ej är tillåtet, vilket framgår av trafikförordningens 3 kap 6 , använder sig av körbanan i stället för cykelbanan så får man vara bredd att utstå det obehag som kan uppstå med biltrafik.

Vidare framgår det av trafikförordningen att om särskild försiktighet iakttas får dock cyklande använda körbanan även om det finns en cykelbana när det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge. Att hävda att körbanan är lämpligare i detta fall är knappast gångbart då majoriteten av cyklisterna cyklar hela Kolonnvägen och inte har ett färdmål utmed vägen som lättare kan nås genom att använda körbanan.

Om man till exempel ska cykla till Arenastaden är det betydligt lämpligare och lättare att använda cykelbanan. Jag fick av en cyklist veta att denne nämligen cyklade så fort att cykelbanan inte höll måttet för detta. Det kan knappast vara ett skäl för att dagligen utgöra hinder för fordonstrafiken. Respektera trafiklagstiftningen och gör rätt!

  

Stockholm Direkt