ANIARAPLATSEN. Insändarskribenten vill att kommunen satsar på de gemensamma ytorna. Foto: Pauline Cederblad/Arkiv

Bättre skötta ytor ökar trivseln i stan

När vi samtalar med Sollentunabor kommer skötseln av våra gemensamma utemiljöer ofta upp spontant. De flesta vill ha fint och trivsamt runt sig. Sollentuna blir en allt mer tätbefolkad kommun. Det gör att skötseln av de gemensamma ytorna blir allt viktigare.

  • Publicerad 09:32, 20 jul 2018

Många Sollentunabor visar ett stort engagemang och kommer med konstruktiva förslag om hur det borde vara. I en allt mer stadslik kommun är det viktigt att kommunen svarar upp. Kommunen gör redan mycket som är bra och det finns planer på att göra ännu mer, men den moderatledda majoriteten har inte avsatt resurser till alla goda planer. Vi anser att det krävs större insatser och resurser för att det ska bli riktigt bra. Vi har identifierat fyra huvudsakliga områden där förbättringar behöver ske:

Upptäck de bortglömda ytorna. Kommunen äger en hel del mark runt om i kommunen som varken är bebyggd eller ianspråktagen på annat sätt. Många av dessa områden sköts inte på ett godtagbart sätt även om de ligger inne i tätbebyggt område.

Större långsiktighet i parkskötseln. Det svåra är inte att anlägga parker, planteringar och andra ytor utan att sedan sköta dem till samma standard som de anlagts. Vi har sett många exempel där det gjorts ambitiösa anläggningar som sedan fått förfalla.

Bättre städning av gator och torg. Vi ser också ett behov av bättre städning och skötsel av gator, torg och andra gemensamma ytor runt om i kommunen.

Tryggare miljöer i mörker. Under stora delar av året är Sverige ett mörkt land det ger ett behov av en gatubelysning som lyser upp och ger utemiljöer som upplevs trygga av Sollentunaborna även efter skymningen.

Vi Socialdemokrater avsatte i vårt budgetalternativ för 2019 mer pengar än den moderatledda majoriteten för att förbättra skötseln av våra parker, grön- och naturområden samt till bättre städning på gator och torg. Vi vill också förbättra gatubelysningen. Med en bättre skötsel av våra gemensamma ytor ökar trivsel och trygghet i vår kommun. Det vinner alla Sollentunabor på.

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

Citybanan igång igen efter röklarm

Nyheter SL flaggar för förseningar och trängsel Rökutveckling i Citybanan gjorde att pendeltågstrafiken stoppades under onsdagen.onsdag 3/7 12:23

Tågluffa med SL-kortet i sommar

Nyheter Så upplever du norra länet med pendeln och tuben Allt fler väljer att skippa både flyg och bil för att istället resa med mer miljövänliga alternativ som tåg. Och vad passar väl då bättre än att semestra på hemmaplan, med de färdmedel som lyder...måndag 1/7 16:25

Totalstopp på E4:an efter olycka

Nyheter Lastbil blockerade vägen En olycka med en lastbil inträffade på E4:an vid trafikplats Rosersberg på måndagen.måndag 1/7 14:23
Stockholm Direkt