EFFEKT. Bilfria zoner i Solna skulle ha flera positiva effekter menar Vänsterpartiet. Foto: Mostphotos

DEBATT: Inför bilfria zoner runt Solnas skolor

  • Publicerad 09:51, 8 nov 2019

Den som har varit vid Råsundaskolan en vardagsmorgon klockan åtta vet att entréerna skyms av ett kaos av parkerade och körande bilar i alla riktningar. Alltför många gånger kan man se stressade föräldrar som kör på trottoarerna och struntar i trafikreglerna för att barnen ska hinna i tid till lektionerna. Liknande situationer finns tyvärr runt flera av Solnas skolor. Snart är vintern här med mörker, halka och svårare vägunderlag, vilket bara kommer göra skolvägen ännu mer osäker för gående och cyklande barn.

När situationen är så otrygg och rörig för gående, cyklande och sparkcyklande barn är det inte konstigt att fler föräldrar väljer att skjutsa sina barn. Forskning visar att skjutsandet av barn ökar – oavsett om avståndet till skolan är kort eller långt.

Skjutsande minskar barnens självständighet, är dåligt för klimatet, påverkar vår luftkvalitet negativt och leder till ett ökat stillasittande. Stillasittandet är en bidragande orsak till att flera folksjukdomar drabbar allt längre ner i åldrarna. Endast var femte flicka och varannan pojke rör sig de rekommenderade 60 minuterna varje dag. Vi behöver göra allt vi kan för att främja gång, cykling och annan vardagsmotion.

Därför vill vi i Vänsterpartiet införa bilfria zoner runt Solnas skolor. Det skulle sannolikt minska skjutsandet och de skadliga utsläppen samtidigt som det skulle öka elevernas säkerhet, vardagsmotion och självständighet. Både våra barn och klimatet har allt att vinna på att vi sätter stopp för bilkaoset runt våra skolor.

Stockholm Direkt