FRAMTIDEN. Välfärdsteknik kommer att vara en naturlig del av hemtjänsten, skriver Nataliya Hulusjö (KD).

DEBATT: Tekniken skapar tryggare äldreomsorg

  • Publicerad 10:04, 1 nov 2019

Vänsterpartiet skriver att de gör många besök i stadens verksamheter. Det är bra. Sedan jag tillträdde har min kalender varit full av verksamhetsbesök, vilket har varit nyttigt. Att hemtjänsten och personalen på våra boenden gör ett bra jobb råder det ingen tvekan om, och det syns också i de brukarundersökningar som görs.

V får det att låta som om tiden i hemtjänsten minskar. Det är precis tvärtom. Den genomsnittliga beställda och utförda tiden per brukare har ökat.

Äldreomsorgen står inför stora demografiska utmaningar och då gäller det att jobba klokt. Exempelvis välfärdsteknik kommer att vara en naturlig del av hemtjänsten, för de äldre som är positiva till det. Med hjälp av tekniska lösningar får vi chansen att skapa en tryggare äldreomsorg där personalen också får mer tid att umgås med de äldre.

Det är glädjande att V är engagerade för hemtjänsten. Jag skulle gärna vilja höra hur deras strävan efter mer tid för de äldre går ihop med partiets dröm om sex timmars arbetsdag.

Stockholm Direkt