Ny skola Huvudsta Foto: Solna stad/Visbyark

Det är dags att stoppa jätteskolan i Huvudsta!

  • Publicerad 08:56, 15 jun 2019

Solna stad vill bygga en jätteskola på Koltrasten 1, en gammal bensinmack i en trevägskorsning. Ännu finns inget beslut på att bygga jätteskolan och nu syns en tydlig opinion mot förslaget och ett engagemang i alla generationer i Huvudsta.

Solna har byggt fyra skolor på 40 år. När jag läser i plan- och bygglagen ska nybyggen främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.

Att lokalisera byggen till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat människors hälsa och säkerhet är också viktigt enligt PBL.

Byggnadsnämnden har valt en ohållbar strategi när de vill bygga en ny skola på en tom tomt i Solna. Dels finns det få tomma tomter och dels klarar många andra kommuner att renovera och bygga om skolor under tiden som skolorna är i drift. Och underlag som styrker byggnadsnämndens argumentation finns inte när vi medborgare vill läsa dem.

På Koltrasten 1 planeras att ventilationsschakt från tunnelbanan har utblås som en fontän på skolgården för de yngsta eleverna. Den planerade skolgården är så liten att högstadiet behöver ha skolgården på taket. Bilarna som köar längs gatorna och en ofta västlig vind sveper in avgaser över skolan.

Barnkonventionen blir lag i juni 2020. Då ska också beslut fattas om jätteskolan. Då har ni också en skyldighet att redovisa beslutsunderlaget. Boverkets ståndpunkt är att ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle är målet för gestaltningspolitiken.

Barns behov var kanske lättare att negligera i början av 2000-talet. Nu ser vi resultatet av torftiga utemiljöer i nybyggda områden. Hagastaden är ett avskräckande exempel.

Priset att bygga på en tomt som inte är lämplig för skolverksamhet kommer att bli högt. Låt inte våra barn betala det priset, utan avbryt planeringen av jätteskolan redan nu!

Stockholm Direkt