LÖSNING.Politiska låsningar leder till illa omtyckta lösningar, som i fallet med rödingarnas placering, det menar insändarskribenten. Foto: Privat

Det finns andra alternativ för Rödingarna vid Kolonnvägen

  • Publicerad 13:35, 29 nov 2018

När man läser artiklar och insändare får man ibland intrycket att politiska låsningar leder till illa omtyckta lösningar, som i fallet med rödingarnas placering. 

Det bör gå att ställa de desorienterade rödingarna i eller nära sin ursprungliga miljö, där deras kvarstående systrar ännu lyser som smultron i grönskan utmed Kolonnvägen.

Området tycks rymligt nog för en familjeåterförening, och enligt vanligen välunderrättad källa finns det två tomter förberedda för ändamålet, men behövlig detaljplaneändring kräver politisk vilja. Rödingarna misspryder inte heller sin nuvarande miljö, som knappast känns trång. Skansenlösningar i all ära, men gamla hus kan ge nyare miljöer en mänskligare framtoning där byggherrar härjat. Hästsko­stallet gör sig bra på Överjärva, men hade också varit ett mycket trevligt inslag i sitt gamla område, där ny bebyggelse nu dominerar.   

Den mest ambitiösa lösningen som jag läst om vore en järnvägshistorisk miljö söder om Överjärva gård, utan intrång på sistnämnda, med plats för rödingar, gamla Tomteboda stationshus (nu demonterat), och stickspår med museitåg. Entusiaster och museer kunde hjälpa till. Solna skulle få ännu en attraktion, och med byggnaden från Tomteboda återfå ett av alla sina fina men numera försvunna stationshus (Ulriksdals station från 1866 revs 1980). 

Välj hellre något av dessa alternativ än bortforsling till Överjärva, där rödingarna ändå inte verkar välkomna och sjuklingar som lusthuset dukar under i brist på vård. 

Stockholm Direkt