ELBILAR. Laddstople på Skytteholmsvägen vid Solna centrum. Foto: Leif Oldenburg

Fler elbilar kräver fler laddplatser

  • Publicerad 09:15, 9 aug 2019

Solna som stad måsta ta utmaningen med att ställa om vårt samhälle till ett mer fossilfritt samhälle på allvar. Andelen nyregistrerade bilar som enbart kräver elladdning ökar nu rekordsnabbt.

I de senaste riktlinjerna för energiarbete som togs i mars 2018 anger Solna att man fram till 2020 ska komplettera Solna med 40 fler offentliga laddplatser. Detta är för lite anser vi.

Vi socialdemokrater har vid två tillfällen tagit initiativ i kommunstyrelsen för att öka antalet laddplatser. Första gången fick vi vänta i 4 år på svar och senast fick vi svar efter 10 dagar. Men det är inte svaren som är intressanta utan vad som faktiskt sker.

Solna tycks ha en tydlig idé om att staden inte ska ta något större ansvar, utan det är upp till privata aktörer för att lösa denna utmaning. Vi socialdemokrater tror att det vore bra om Solna som stad tog ett tydligt ansvar, men att detta mycket väl kan ske i samverkan med flera olika aktörer.

Stockholm stad har ambitioner att ha 4000 laddplatser till 2022. Bara på Södermalm finns det närmare 400 laddplatser. Stockholm stad bygger laddgator där flera olika aktörer får erbjuda laddplatser med smarta betalningslösningar. Det råder inget tvivel om att Solna ligger långt efter här och det är inte att möta framtidens utmaningar.

Det som gör att Solna har en sådan specifik utmaning är ingen annan kommun i hela Sverige har en högre andel av befolkningen som bor i flerfamiljehus. Det arbete som påbörjat med att informera och stimulera alla markägare att göra investeringar är bra, men många boende har inte tillgång till garage eller privat mark där det finns laddplatser. Många i Solna parkerar sin bil på stadens gator eller på stadens förhyra p-platser. Solna behöver skyndsamt agera för att öka de offentliga laddplatserna. Detta kan göras på flera olika sätt. Vi är öppna för flera olika lösningar.

Det centrala för oss är att öka tillgången till laddplatser i hela Solna. Vi ser att Solna skulle kunna vara avsevärt mer aktiva inom detta område. Vi är inte ute efter att plocka billiga poänger, utan vi är angelägna om att stimulera till en utveckling som ger ökade fossilfria fordon i Solna.

Stockholm Direkt