Tryggt. Att öka tryggheten kan till exempelvis handla om bättre belysning. Foto: Mostphotos

Ingen ska behöva känna sig otrygg i Stockholm

Gängkriminaliteten ska bort från våra gator och den offentliga miljön ska kännas trygg för alla. Kommunen tar sin del av ansvaret, därför kompletterar vi regeringens satsningar på polisen i årets budget som kommunfullmäktige snart tar beslut om.

  • Publicerad 14:15, 7 nov 2017

Några saker på trygghetsområdet är:

– En trygghetsfond på 200 miljoner till fysiska trygghetsåtgärder inrättas. Stadens nämnder och styrelser kan söka pengarna för att göra stadsmiljöåtgärder som förebygger brott och bidrar till ökad trygghet, säkerhet och trivsel. Det kan exempelvis handla om bättre belysning, kameror, pollare, offentlig närvaro och liknande projekt för att förstärka den fysiska tryggheten.

– Rekrytering till gäng och kriminalitet ska stoppas tidigt, därför förstärker vi våra brottsförebyggande insatser.Tidigare har staden avsatt 1,5 miljoner till avhopparverksamhet (detta är utöver de satsningar som görs på sociala insatsgrupper). I kommande budget förstärks denna verksamhet  kraftigt med 5 mnkr (en tredubbling). Utöver det fortsätter satsningen på sociala insatsgrupper, som i kommande budget får 7 mnkr.

– En trygghetskommission tillsätts med operativt lednings- och samordningsansvar. En viktig uppgift blir att se till så att de stora resurser som nu satsas används rätt.

– Socialnämnden får anslag dels för att starta ett pilotprojekt där unga lagöverträdare möts av en snabbare respons från samhället. Därtill startas minst två nya relationsvåldscenter för att minska förekomsten av våld i nära relationer.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.