BULLER. Frösundaleden skär rakt igenom centrala Solna. Foto: Privat

Minska bullret från trafiken

Miljöpartiets Jacques de Maré efterlyser en ny bullerutredning i Solna. "Med tanke på den växande trafiken har situationen knappast blivit bättre".skriver han.

  • Publicerad 09:29, 17 aug 2018

I
   
  Biltrafiken och järnvägen bullrar en hel del i Solna. Hälften av alla Solnabor anger att de upplever buller som ett stort problem. Hälsoriskerna är uppenbara - trafikbullret framkallar stress och hjärt- och kärlsjukdomar.
   
    Bostäder kan ljudisoleras, men det är viktigt att man kan vistas utomhus på balkonger, uteplatser, skolgårdar och på väg till affär, buss eller tåg utan att bli alltför påverkad.
   
    Solnas senaste bullerkartläggning gjordes för tio år sedan. Redan då kunde man konstatera att stora delar av Solna var bullerstört. Med tanke på den växande trafiken har situationen knappast blivit bättre.
   
    Därför vill Miljöpartiet så långt det går ta bort orsaken till buller genom att minska biltrafiken och begränsa hastigheterna. Miljön blir också bättre om befintliga träd värnas och nya planteras. Längs de stora vägarna och järnvägen vill vi se bullerskärmar och andra tekniska lösningar för att begränsa spridningen av oljud. Solnabor ska ha rätt till en bra nattsömn.
   
 
 

 
   

Stockholm Direkt