KONTROLL. ”För att garantera att den äldre får den hemtjänst som den har rätt till görs regelbundna kontroller av samtliga utförare”, skriver Samuel Klippfalk (KD). Foto: Tyler Olson

”Så garanterar vi en värdig omsorg för våra äldre”

  • Publicerad 08:50, 24 maj 2019

För att garantera att den äldre får den hemtjänst som den har rätt till görs regelbundna kontroller av samtliga utförare. Bland annat granskas registrerade besök och individuella uppföljningar görs med de personer som beviljats hemtjänstinsatser.

Om omvårdnadsförvaltningen skulle upptäcka avvikelser från det avtal som förvaltningen och företaget har tecknat kontaktas ansvarig på företaget. Därefter måste företaget rätta sina avvikelser och förvaltningen följer noggrant att avvikelserna inte upprepas. Om de inte uppvisar förändringar kommer staden att häva kontraktet, vilket har hänt vid flera tillfällen.

Det stora utbud av utförare som finns i Solna till gagn för Solnaborna och företagen sporras till att ge en så god service till brukarna som möjligt. Men det ska vara bra företag som verkar i Solna. Om det är något företag som inte lever upp till det avtal som tecknats med Solna stad kommer dess närvaro att bli kortlivad i kommunen. Så garanterar vi en värdig omsorg för våra äldre.

Stockholm Direkt