EKONOMI. ”Om renovering inte kan räknas hem mot ökat värde går ekonomin inte ihop”, skriver Signalistens ordförande.

Solnas allmännytta står stabil

  • Publicerad 10:02, 28 jun 2019

Svar på insändare ”Vad händer egentligen med Solnas allmännytta?” i Solna Direkt nr 20).

Signalisten har akuta renoveringsbehov i beståndet. Avlopp, vatten, värme och el behöver bytas i husen från 1960 till -70. Att renovera 1700 lägenheter påverkar förstås många hyresgäster. Samtidigt behöver vi ta ansvar för att husen ska hålla. Och som kommunal stiftelse finns inget intresse att renovera mer än nödvändigt.

Att renovera och höja hyror är att göra ingrepp i människor vardag och liv. Signalisten försöker möta var och en av hyresgästerna för att hitta de bästa lösningarna. Någon kanske hellre vill flytta till annan lägenhet i beståndet, eller en mindre renoverad? Evakuering kan vara besvärligt, särskilt för barn eller äldre. Men byts både kök och badrum är det inte möjligt att bo kvar, även om de skulle vilja.

Många frågar om ekonomin. Hur kan Signalisten gå med vinst och samtidigt höja hyrorna? Renoveringar kostar cirka tre miljarder över tio år. Och enda intäkten är hyrorna. Ingen vinst delas ut, ingen tunnelbana sponsras. Om renovering inte kan räknas hem mot ökat värde går ekonomin inte ihop.

Vi vill fortsätta erbjuda hyresrätter för Solnabor. Både idag och imorgon.

Stockholm Direkt