Foto: Roland Magnusson

Vi har en plan för Sollentunas parkering

En skribent var i Vi i Sollentuna nr 40 kritisk mot kommunens parkeringsövervakning. Frågan ”Har man tappat allt sunt förnuft?” ställdes bland annat. Svaret på den frågan är ”nej”. Sollentuna kommun har som mål att bli den första kommunen i landet som inte tär på jordens resurser.

  • Publicerad 07:15, 7 nov 2017

Sollentuna kommun vill skapa en god miljö för kommande generationen och det kräver ett målmedvetet arbete och till viss del uppoffringar av oss som idag brukar jordens resurser. Ett enigt kommunfullmäktige har beslutat om en trafikpolicy som rangordnar trafikslagen enligt följande: gående, cyklister, kollektivtrafik och bilister. Trafikpolicyn ligger till grund för den parkeringsplan som finns i kommunen och som nu genomförs, även den har ett enigt kommunfullmäktige beslutat om. Arbetet går bland annat ut på att genom olika beslut styra om trafiken och göra resorna mer hållbara.

I dag genomförs en stor majoritet av de korta resorna inom kommunen med bil trots att förutsättningarna för att resa klimatsmart är goda. De flesta Sollentunabor bor nämligen mindre än två kilometer från en pendeltågsstation. För att underlätta för det smarta och hållbara resandet så genomför trafik- och fastighetsnämnden en satsning för cyklandet. Samtidigt prioriterar vi till exempel snöröjning på gång- och cykelvägar samt vägar där bussarna kör. Dessutom satsar kommunen på att skapa parkeringar för den förnyelsebara bilflottan. Vidare innebär en satsning på cykel att de som verkligen är i behov av bilen kommer fram snabbare då köerna minskar till följd av att fler väljer andra färdsätt.

Vi har förståelse för att finns reaktioner på förändringarna men hoppas att ni alla har förståelse för varför de genomförs – för att säkra våra barns, barnbarns och barnbarns barns framtid. Vi har jorden till låns och måste göra vårt bästa för att ta hand om den.
 

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

Här kan du fira midsommar i Sollentuna

Nyheter Ska du fira midsommar i Sollentuna? Dessa firanden kan du välja på här och i närliggande kommuner.onsdag 20/6 14:14

Varmvattenbassäng hetare än någonsin

Nyheter Frågan om huruvida Sollentuna ska ha en varmvattenbassäng eller inte har förvandlats till en lokal valfråga. Nu ger sig Kristdemokraterna in i debatten. De vill utreda om en ny rehabbassäng kan...onsdag 20/6 13:40

Döda ytor ska bli levande torg

Nyheter Området runt centrum innehåller flera blåsiga, oanvända och tråkiga ytor. Nu vill kommunen ta tag i Aniaraplatsen, Turebergs torg och Turebergs park.tisdag 19/6 14:37