De vill samla Järfällas kvinnliga företagare

Näringsliv "Vill visa att kvinnor kan driva företag" Båda har jobbat inom mansdominerade branscher och sedan startat företag som vänder sig till kvinnor. Nu har Åsa Ekman och Astrid Deutschmann slagit sig ihop och startat Femprenörer, ett helt nytt...måndag 24/9 10:22