Schönborgsplan blev långtifrån skön

  • Publicerad 23:01, 18 apr 2014


Det var väl ingen riktig höjdare att döpa Sankt Paulsgatans nedsänkta breddning vid Götgatsbacken till Schönborgsplan.

Särskilt skön är inte gatstumpen med en bilvändplan vars graffititaggade betongvägg delvis är utkarvad under den övre liggande Sankt Paulsgatan.
Rent av skitful, faktiskt. Men snart försvinner den.


Det var vid tillkomsten i slutet av femtiotalet av det nordvästra huset i hörnet av Sankt Paulsgatan och Götgatan som den småsurrealistiska konstruktionen kom till.

Man passade på att bredda Sankt Paulsgatan framför den nya fastigheten, men nivåskillnaden fick till följd att breddningen aldrig kom att kopplas till gatan.
Den nya delen fick istället bli en lokal parallellgatustump inklusive vändplan ”en trappa ned”.

Sankt Paulsgatan kunde stumpen och vändplanen därför inte kallas.
Det fick bli ett eget stolt namn – Schönborgsplan efter grannkvarteret Schönborg.
Sen måste Stockholms stad fått estetiskt-etymologskt kalla fötter, för namnet utgick – på åttiotalet tror jag– och hela rasket fick Sankt Paulsgatan som adress i alla fall.

För några år sedan ändrades alltsammans igen, den forna planens portar fick Götgatan som adress.
I dag är ytterligare förändringar på gång. Stadsradhus ska byggas över stumpen och planen.
Därmed läks Sankt Paulsgatans oregelbundna fasadrad vilket bara är bra för stadsbilden.

Gamle Schönborg som gav namn åt både kvarteret och den halvt underjordiska taggade vändplanen har säkert ingen invändning att komma med uppifrån sin himmel. Ett snyggare torg hade han nog räknat med för sin åminnelse.
Och han fick ju trots allt namnge kvarteret där både Ebba Brahes palats och den snygga femtiotalskåken med sina penthouseliknande lägenheter ligger.

/ Kerold Klang