Sista strandträdet från en bortglömd insjö

  • Publicerad 19:56, 4 jun 2013


På en gräsplätt i hörnet av Solnavägen och Sundbybergsvägen, söder om Solna Centrum, vajar ett ståtligt pilträd intill stubbarna av en nedsågad pildunge.
Trädet är den sista överlevaren av strandängsvegetationen vid Solnas försvunna insjö Rudviken.


Det var runt 1930 som villasamhället Hagalund utökades med ny mark genom att den lokala insjön Rudviken fylldes ut.
Hagalund fick ett tillskott till nya bostäder på ny mark, men samtidigt försvann förstås sjölutsikten från Hagalundsberget.

Försvann ur butikerna gjorde också alla vykort som visade ”Hagalund från sjösidan”. Omdaningen av landskapet var så omfattande att korten blev osäljbara utom möjligen som kuriosa.

Den nya marken blev ett bostadsområde som fick ärva namnet Rudviken.
Det heter området än i dag, även om första generationen flerbostadshus i trä med nyklassicistiskt formspråk byttes ut mot betong och postmodernism på åttiotalet.

Namn på Rud har för övrigt varit så flitigt förekommande i centrala Solna att Solna Centrum lika väl kunnat heta Rudan City.
På Skytteholmsfältet fanns tidigare en sjö som kallades Ekhagssjön eller Rudsjön. Torpställena i närheten hette Rudsjödal och Rudtorp, intill fanns Rudagatan ,Villa Ruda och Villa Rudboda. Rudsjögatan existerar än i dag.

Namnen berättar om riklig förekomst av rudor och att karpfisken var ett välkommet tillskott i hushållet hos de fattiga industriarbetarfamiljer som på artonhundratalet bebyggde och bebodde municipalsamhällena Nya Huvudsta och Hagalund, föregångarna till Västra Skogen och ”Blåkulla”.

Insjöar försvinner inte bara för att de proppats till, Rudviken finns kvar där under fyllnadsmassorna.
Det ensamma pilträdet står sålunda stadigt förankrat i den fuktiga bottenleran.

Gräsplätten vid Solnavägen skulle därför kunna förvandlas till vattenspegel igen. Men troligen blir det med tiden inget Rudvikens återkomst utan ett hus här också.
Även om man tvingas påla extra djupt.

/ Kerold Klang

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.