Ingen fotbollstält men felvända parkbänkar

Det blir inget fotbollstält på idrottsplatsen i Bollstanäs. Kommunstyrelsen har beslutat att en ny fotbollshall istället ska byggas i norra änden av Vilundaparken. Om det skriver Börje Karlsson i denna krönika.

  • Publicerad 15:31, 15 apr 2019

Det här är en krönika på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens.

Bollsparkande juniorer i Bollstanäs får litet längre till träningen vintertid, men i villorna runt idrottsplatsen kan man andas ut. Tältet skulle bli 20 meter högt, högre än ett sexvåningshus, och skymt utsikten från altanerna i grannskapet.

– Det hade inte blivit någon vacker byggnad, och jag förstår att kringboende som kände till planerna nu är glada, säger Andrea Möllerberg från Väsbys Bästa, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Möllerberg har nyligen suttit som ordförande i fotbollssektionen i Bollstanäs sportklubb, men tycker ändå att det är bättre att en ny inomhusanläggning  placeras centralt i Vilundaparken. BSK är visserligen Väsbys i särklass största fotbollsförening, men det finns ytterligare fyra klubbar och dessutom en för amerikansk fotboll.


För BSK kunde tältet enligt Möllerberg ha medfört extrajobb. Föreningsmedlemmar hade kanske fått mobiliseras två gånger om året för att riva eller resa tältet. Det skulle bara ha använts vintertid.


Tältet hade emellertid blivit billigare för kommunen än den nya fotbollshallen, som beräknas kosta 42 miljoner kr. Ett tält hade man fått för 24 miljoner och driftskostnaden hade blivit lägre.


Möllerberg bedömer att den nya hallen kan stå klar hösten 2020.


Väsby satsar mycket på idrott. Nytt ridhus i Sättra, ny is i Vilundahallen och nu en fotbollshall. Längre fram finns planer på ytterligare anläggningar i Vilundaparken, som ska bli "Väsby idrottsstad".


Borta i Runby är man emellertid missnöjd. Konstgräsplanen är i uselt skick och i ett ampert upprop till kommunpolitikerna varnar Runby IF för att Stockholms fotbollsförbund kan komma att döma ut planen. Föreningen kräver att den rustas upp omgående, att konstgräset byts ut efter sommaren och att kommunen börjar planera för en större fotbollsplan med intilliggande idrottshall.


Andrea Möllerberg säger sig vara medveten om problemen, även om hon inte besöker Runby varje dag. En utredning pågår om att byta ut gräset och bredda planen för 9-mannalag. Befolkningen i området växer och det behövs en ökad kapacitet, medger Möllberg. Hur det blir med en ny sporthall är emellertid oklart.


– Vi får ta ett steg i taget, säger hon.


I Bollstanäs får vi inget fotbollstält, men vi har nyligen fått en ny parkbänk på strandpromenaden. Det har kommunen kostat på oss, men somliga flanörer menar att bänken är felvänd. Man sitter med ryggen mot sjön, ser ingenting av vattnet, utan får i stället följa hur villaägarna på Rudgränd klipper sina buskar eller kliver ur och i sina bilar. Oftast händer det ingenting.

Stockholm Direkt