Foto: Bengt Johansson

Insändare: Liberalerna säger ja till att sälja Ena Energi

  • Publicerad 10:04, 8 jun 2018

Det här är en krönika på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens.

Det har gjorts flera utredningar om Ena Energis framtid. På Kommunfullmäktige (KF) den 11/12- 17 beslutades med stor majoritet att ge Enköpings kommuns moderbolag AB (EMAB) i uppdrag att gå vidare med det så kallade försäljningsspåret. EMAB skulle sedan återkomma till fullmäktige med ETT avtalsförslag för slutligt ställningstagande, vilket är ärende 7 på KF den 11/6.

Enbart de tre största partierna i KF har ledamöter i EMAB den här mandatperioden; Socialdemokraterna, Moderaterna och Nystart Enköping och samtliga röstade för försäljningsspåret på KF i december. M och NE vill sälja till Värmevärden och S har deklarerat att de hade föredragit en annan köpare. Hade alla tre partierna varit överens hade resultatet på KF på måndag redan varit klart, de tre största partierna har tillsammans 35 av 51 platser i KF. Det innebär att det är avgörande för resultatet hur övriga fem partier röstar. Med anledning av den situationen som uppstått, att partierna i EMABs styrelse inte är överens om vilket bolag som ska få köpa ENA Energi, tyckte jag att det var problematiskt att som parti förväntas ta ställning och ansvar i KF på lika villkor som partierna i EMABs styrelse utan att veta vilka de övriga budgivarna var eller vilka bud de angivit.

Kunskap är makt. Ju mer du vet, desto mer välgrundade beslut kan du ta. För att kunna uppnå det efterfrågade jag ett informationsmöte där gruppledarna för alla partier kunde få information om de olika buden och hur partierna resonerat i EMABs styrelse, givetvis med respekt för affärsmässig sekretess. Jag är glad att jag fick gehör för det och att mötet ägde rum i torsdags kväll. Jag bjöd även in Värmevärden till vårt senast medlemsmöte för information och diskussion. Utöver det har jag och mina partivänner läst på, diskuterat, tagit del av åsikter från personal, samfälligheter och allmänhet. Utifrån denna kunskap har vi fattat beslut om att rösta JA till försäljning av Ena Energi till Värmevärden på måndag och hoppas på att få välkomna dem som nytt företag i kommunen.

Så mycket kostar det att ha tjänstemännen utspridda

Krönika Nu ska det sparas i kommunen. Runt hundra miljoner. Trots det läggs miljoner på externhyror sedan det mögeldrabbade kommunhuset utrymts och ingen lösning finns i sikte.måndag 29/4 13:17