Christoffer Röstlund Jonsson, reporter KungsholmenDirekt. Foto: Sacharias Källdén

RÖSTLUND: "Därför blev detta innerstans ödsligaste område"

Spår av den motorburna visionen finns kvar i stadsbilden runt Barnhusbron, konstaterar reporter Röstlund.

  • Publicerad 14:35, 20 sep 2019

Det här är en krönika på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens.

Det skulle gått en motorled genom, Kungsholmen. Men det blir inte alltid som man tänkt sig. Den planerade Rådmansleden slopades. Medborgarna tappade peppen, staden saknade pengar, Stockholm växte inte så snabbt som man trott. Idén skrotades mot slutet av 1970-talet.

Spår av den motorburna visionen finns kvar i stadsbilden. Till exempel är Barnhusbron alldeles för stor, då den byggdes för att svälja betydligt hårdare trafik. Och Grindstugan, den före detta banken i korsningen Fleminggatan och Scheelegatan, är byggd med ansiktet inåt, för att inte vara riktad mot den planerade leden.

Det här har också gjort att det hörnet är ett av innerstadens ödsligaste områden kvällstid. Stora stängda kontor, få människor, överdimensionerad design, några korta minuters promenad som ger en svag smak av Los Angeles city nattetid.

Nu ska det ändras. Man hoppas att Trygg Hansa-husets nya minigalleria, med entré och restauranger i Grindstugan, ska skapa en folkrik knutpunkt på Kungsholmen. Tror ni det lyckas?

Här är Kungsholmens helt nya köpcentrum