Foto: Michael Folmer

Visst har det integrerats

  • Publicerad 06:15, 11 aug 2018

Det här är en krönika på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens.

En gång i början på 1930-talet rubricerade Idrottsbladet stort: ”Mongolernas dag på stadion”. Vad hade hänt? Jo – de finska friidrottarna hade haft framgångar på Stockholms stadion, bland annat hade ”den snedögde” Matti Järvinen kastat sitt spjut längre än det gällande världsrekordet.

Inget ont om det stolta mongoliska folket, men i det här sammanhanget kan man ana att rubriksättarens avsikt var att markera det ariska svenska folkets överlägsenhet mot de icke-ariska finnarna.

Mycket vatten har runnit i Stockholms ström sedan dess och Sverige har tagit jättekliv i integrationen med omvärlden. Arbetskraften som behövdes för industrierna efter kriget hämtades från Finland, Italien, Grekland och övriga Europa, flyktingar från de baltiska länderna och Östeuropa anlände och bit för bit integrerade sig Sverige med sina nya invånare samtidigt som de nyanlända började rota sig i det svenska samhället.

Men enkelt var det inte. Åren 1969-70 flyttade nästan 100 000 finländare med snittåldern några år och 20 till Sverige. Finland omstrukturerade jordbruket och landsbygden tömdes på ungdomar som inte längre hade någon framtid där. Det är lätt att föreställa sig vad som blev följden av den stora flytten när den trygghet och sociala kontroll som hade hållit ungdomarna på den smala vägen på hembygden försvann: det blev en hel del fylla, slagsmål och kriminalitet.

”En finne igen” kunde kvällstidningen rubricera efter en ny våldsam händelse där de nyinflyttade var inblandade.

Sverige fortsatte att integrera sig och snart gick det inte längre att i offentligheten döma ut ett helt folkslag utifrån någon individs handlande i en enskild situation. De invandrade finnarnas värsta ungdomsår var ju också ganska snart förbi och Volvo, villa och kanske också valium blev även deras vardag i stället för fyllefesterna och småstök.

Några kanske började känna sig halvt som halvt som svenskar, men alldeles säkert förändrades allas världsbild. De integrerades – fast än var assimileringen målet i den officiella svenska politiken. Detta hängde ihop med den svenska självbilden som en nation och ett folkhem utan minoriteter. Samerna då? Tornedalsfinnarna då? Romerna, judarna och den finskspråkiga befolkningen i mellan-Sverige, de så kallade skogsfinnarna som föll offer för assimileringen såtillvida att den sista personen som pratade den mycket speciella finskan med anor i 1500-talets Savolax dog i mitten på 60-talet?

Norge – för övrigt – har postumt givit minoritetsstatus åt skogsfinnarna och deras språk.

Assimileringen är ett omöjligt krav om man inte sätter in medicinska ingrepp som suddar bort alla minnen före den dagen då den invandrade personen passerar den svenska gränsen. Integration fungerar, det har vi sett, men förutsätter att båda parterna utvecklas – både Sverige och den inflyttade.

Dagens problem är värre än problemen med de finska ungdomarna i början på 70-talet. Närmast därför att samhället måste ta större steg för att möta de inflyttade. Läget på arbetsmarknaden har totalt förändrats. Det finns inte alls tillräckligt med enkla jobb där man klarar sig utan språk- och yrkeskunskaper, det behövs utbildning, utbildning och utbildning.

Ändå är det svenska välståndet beroende av de nyinflyttade nu i lika hög grad som på 50-, 60- och 70-talet. Medelklassens och de nyinflyttades vägar korsade inte varandra förr i tiden heller. Alla samhällsdebattörer skulle ha behövt ta sig till t-banestationen i Rinkeby en vardagsmorgon på 80-talet när det första morgontåget snart skulle avgå strax före fem. Hela perrongen full med turkiska, grekiska och finska kvinnor på väg mot städjobb inne i stan. De flesta hade hunnit göra sitt morgonpass innan de andra anlände till sina välstädade kontor.