Mälarö Tidning Debatt

Debatten om och på Mälaröarna pågår ständigt. I en växande kommun där mycket förändras och många människor ska leva sida vid sida, ja där finns mycket att prata om.

Välkommen in i debatten du också! Inlägg och repliker på inlägg mottages tacksamt här.

(Inlägg på Malarotidning.se kan också komma att publiceras i någon av Direktpress lokaltidningar i Stockholm)

M: Vi sätter hälsa och miljö först

Debatt Replik på debattartikeln Ö: Syntetiska beläggningar – är det verkligen bra? (publicerad 17/8). ••• Öpartiet hävdar genom Robert Oberascher att vi skulle sätta låga driftkostnader framför hälsa och...tisdag 11/9 11:01

KD: Ta hästsporten på allvar

Debatt Havremoppe, kuse, pålle, ja kärt barn har många namn. Hur kan man tycka om dessa stora opålitliga djur? Bits framtill och sparkar baktill! Ja, hur kan man vilja umgås med dessa djur kan man fråga...måndag 3/9 12:24

Ö: Skattemedel till enskilda politiker eller till verksamhet – valet är ditt

Debatt Avslöjandena duggar tätt på riksplanet om riksdagsledamöter och ministrar som skor sig på skattebetalarnas bekostnad. Den ena efter den andra får lämna sina uppdrag men de blir långt ifrån lottlösa....fredag 31/8 11:09

Fler debattinlägg

Ö: Att se alla barn och deras behov

Att som politiker höra hjärtskärande berättelser från enskilda medborgare som far illa i vår kommun är alltid frustrerande. Både som politiskt aktiv men också fruktansvärt på ett personligt plan....fredag 31/8 10:21

MP: Det måste bli ett slut på Moderaternas maktfullkomlighet

Det är med stor sorg som vi känner oss tvungna att skriva denna insändare bara dagar innan valet. Ett val som vi är ytterst måna om ska präglas av saklighet, ärlighet och tydlighet inför väljarnas...fredag 31/8 10:10

S: Vi måste våga satsa på lokalt näringsliv

Idag pendlar en stor andel av Ekerös medborgare till och från kommunen. Till synes ändlösa köer och överfulla bussar med stressade småbarnsföräldrar där det dåliga samvetet om långa dagar i förskola...fredag 31/8 9:35

Ö: Moderaterna sviker Sanduddens skola

Vintern 2016 initierade Öpartiet det som sedermera skulle leda fram till att den Moderatledda Alliansen inte kunde sälja ut Sanduddens Skola. Det är lätt att glömma bort sådant i valtider. Det är...fredag 17/8 9:50

Ö: Syntetiska beläggningar – är det verkligen bra?

Med anledning av att kommunen ersätter befintliga och fungerande idrottsytor och lekytor med syntetiskt beläggning så ställer vi oss i Öpartiet frågande till hur detta rimmar med att Ekerö ska vara...fredag 17/8 9:42

Ö: Inför ungdomsbostäder inom Ekerö Bostäder

Behovet av bostäder för ungdomar i Ekerö kommun är akut. Många kommuner och allmännyttiga bostadsbolag har i vår närhet tillskapat olika lösningar för att underlätta för ungdomar att komma in på...fredag 17/8 9:29

C: Gör lyktstolpar till laddstolpar

Klimatfrågan är mer angelägen än någonsin. Centerpartiet vill att klimatutsläppen från all trafik i Stockholm ska upphöra senast 2030. En av de viktigaste åtgärderna är att ställa om fordonsflottan...fredag 17/8 9:13

Sluta stänga ner kommunens skolbibliotek

Ekerö kommun har under 2018 sänkt anslagen för skolbiblioteksverksamheten från 3.8 till 3 miljoner kronor. Det faktum att kommunen sänkte budgeten innebar dessutom att kommunen tappade det...torsdag 16/8 16:26

Öpartiet vill säkerställa parkeringsmöjligheterna

Nu har parkeringen vid Karusellplan avgiftsbelagts. En parkering många Ekeröbor använder som infartsparkering. Förutsättningarna är nu att Teaterplan, Karusellplan och p-platserna vid Kina slott är...torsdag 16/8 16:21

S: Lovö behöver ny infartsparkering

Den 1 juli blev parkeringsplatserna vid Drottningholm avgiftsbelagda. Samtidigt infördes en parkeringstid på max sex timmar. Parkeringen på Karusellplan används av många som infartsparkering, med...torsdag 16/8 16:13

V: Trygg anställning ger tryggare medborgare

I dagens samhälle är det många som har en otrygg anställning. Urusla arbetsvillkor sprider sig inom allt fler yrkesområden. Många timanställda måste stå till arbetsgivarens förfogande dygnet runt för...torsdag 16/8 16:08