Foto: Mostphotos

0 av 22 utlovade cykelprojekt har färdigställts

Som en del av Sverigeförhandlingen har Huddinge kommun åtagit sig att bygga, bredda och förbättra 37 kilometer cykelväg i totalt 22 projekt till 2027. Men än så länge har inget projekt färdigställts och nu skjuts deadline upp – troligtvis flera år.

  • Publicerad 16:17, 12 apr 2019

Nyligen lämnade Huddinge över sin årsrapport till regeringen om hur det går med kommunens åtaganden i Sverigeförhandlingen. Huddinge kommun har i utbyte mot statliga investeringar i Spårväg syd och 23 olika cykelprojekt åtagit sig att bygga 18 500 bostäder utmed den nya spårvägens sträckning till 2035.

158,5 miljoner, varav 62,1 miljoner kommer från staten, ska satsas på att bredda, rusta upp och bygga nya gång- och cykelbanor. Totalt har 22 sträckor pekats ut (se listan nedan).

Men inget projekt har än så länge färdigställts.

– Det beror på lite olika saker. Våra cykelåtgärder utgick från att Spårväg syd skulle vara klar tidigare än hur det blev i det slutliga avtalet, så det klaffar inte riktigt, säger Gunilla Wastesson, biträdande samhällsbyggnadsdirektör i Huddinge.

Deadline skjuts upp

Kommunen har gjort en översyn och tagit fram en ny plan för när de olika åtgärderna ska genomföras så att det funkar med andra stora byggnads- och infrastrukturprojekt. I dialog med det kansli som ansvarar för Sverigeförhandlingen har man kommit överens om att skjuta upp deadlinen.

– Det innebär att alla åtgärder inte behöver vara klara 2027. Enligt avtalet kan Spårväg syd färdigställas först 2033, och vissa av cykelåtgärderna måste samordnas med utbyggnaden av spårvägen.

Cykelprojekten i Sverigeförhandlingen är bara de som är i direkt anslutning till Segeltorp, Kungens kurva, Vårby, Loviseberg och Flemingsberg där Spårväg syd ska dras fram. De senaste åren har projekt i andra delar av kommunen färdigställts och påbörjats.

I Sverigeförhandlingen ingår också ett stort underjordiskt cykelgarage i Flemingsberg som ska rymma 3 500 cyklar.

Cykelsatsningarna som ingår i Sverigeförhandlingen numrerade och markerade i svart. Foto: Sverigeförhandlingen

Här byggs det snart

Siffran inom parentes: Markering på kartan ovan.

Videgårdsvägen (16): Klar 2019
Alfred Nobels allé (7): Byggs 2019–2020
Gamla Södertäljevägen (18): Byggs 2019
Smistavägen (31): Planerad byggnation 2019–2020
Skärholmsvägen (15): Planerad byggnation 2021

Källa: Huddinge kommun

Visa merVisa mindre

18 500 bostäder ska byggas

För att klara byggmålet på 18 500 bostäder i området fram till 2035 måste det byggas minst 975 bostäder per år. Det har man än så länge klarat av. Under de senaste åren har byggtakten varit generellt hög i hela landet och längs med Spårväg syds sträckning har totalt 2 445 bostäder byggts.

Två byggprojekt – 189 lägenheter i Solhagaparken i Masmo och 738 lägenheter vid Hälsovägen i Flemingsberg – har färdiga detaljplaner och kommer båda börja byggas under 2019.

Under hela 2018 antogs inga nya detaljplaner längs med Spårväg syds sträckning, men totalt 13 000 bostäder är under planering. Kommunen anser därför att man har "en god planeringsberedskap".

Alla 22 cykelsatsningar till 2035

Björnkullaringen – Regulatorvägen, ny cykelbana/-länk 1,1 km

Huddingevägen – Katrinebergsvägen, cykelbana/-länk breddas 6,2 km

Smista allé – Ryttarhalsvägen, cykelbana/-länk breddas 1,5 km

Björnkullavägen – Alfred Nobels allé, ny cykelbana/-länk 0,4 km

Katrinebergsvägen – Glömstavägen/Gustav Adolfsvägen, ny cykelbana/-länk 2 km

Loviseberg – Älggräsvägen (Tullinge), ny cykelbana/-länk 0,7 km

Häradsvägen – Karin Boyes gata, ny cykelbana/-länk 0,8 km

Förbifart Stockholm-Kungens kurvaleden, ny cykelbana/-länk 0,4 km

Dialoggatan – Mickelsbergsvägen (Stockholm), ny cykelbana/-länk 2,8 km

Ekgårdsvägen – Skärholmsvägen kommungräns, ny cykelbana/-länk 0,3 km

Glömstavägen – Kungens kurvaleden, ny cykelbana/-länk 1,9 km

Botkyrkaleden – Skärholmsvägen, cykelbana/-länk breddas 3,2 km

Skärholmsvägen – Ryttarhalsvägen, cykelbana/-länk breddas 2,5 km

Hälsovägen – Alfred Nobels allé kommungräns, cykelbana/-länk breddas 1,1 km

Katrinebergsvägen – Tvärförbindelse Södertörn, cykelbana/-länk breddas 1,4 km

Glömstavägen – Katrinbergsvägen kommungräns, cykelbana/-länk breddas 1,2 km

Glömstavägen – Talldalsvägen, cykelbana/-länk breddas 1,4 km

Smistavägen-Häradsvägen, cykelbana/-länk breddas 1,5 km

Gamla Södertäljevägen – Mickelsbergsvägen, cykelbana/-länk breddas 3,3 km

Smista allé – Juringe åväg 32, ny cykelbana/-länk 1,5 km

Kungens kurvaleden – Ekgårdsvägen, cykelbana/-länk breddas 0,6 km

Smista allé – Skördevägen 39, ny cykelbana/-länk 1,1 km

Cykelgarage Flemingsberg, underjordiskt cykelgarage för ca 3 500 cyklar och tillhörande cykelservice

Visa merVisa mindre