LISTA. Föräldrarna lämnar över protestlistan med 1 207 namn till kommunfullmäktiges ordförande Lars-Erik Salminen (M). Foto: Leif Oldenburg

1 207 namn i protest mot nya skolan

Sommarlovet må ha börjat – men i Solnas politiska liv är skolfrågorna fortfarande heta.

  • Publicerad 08:57, 18 jun 2019

Sällan har ett beslut gjort mig så arg.

Både Bergshamraskolans högstadium och den planerade jätteskolan i Huvudsta orsakade långa debatter under måndagens fullmäktigemöte i Solna stadshus.

Några timmar före mötet hade en föräldragrupp mött kommunfullmäktiges ordförande Lars-Erik Salminen (M) på stadshustrappan.

Föräldrarna lämnade över en protestlista med 1 207 namnunderskrifter: "Nej till skola i bensinmackskorsningen - låt Tallbackaskolan vara kvar!”

– Min yngsta går i Granbackaskolan och kommer att börja i Tallbacka. Skoltomten är fantastisk. Det är nonchalant att avveckla Tallbacka och bygga en ny jätteskola i korsningen på andra sidan gatan, sa Niels Möller som var en av de föräldrar som lämnade över protestlistan.

Het debatt

En dryg timme in i fullmäktigemötet var det så dags för skoldebatt.

Alla partier är överens om att det behövs minst en ny skola i Huvudsta de närmaste åren. Frågan är bara var – och hur den ska se ut.

Socialdemokraternas skolpolitiska talesperson Eva Eriksson var först upp i talarstolen.

– Sällan har ett beslut gjort mig så arg. Jag vädjar, riv upp beslutet innan det är för sent. Det går att skapa en ny, fräsch skola på Tallbackatomten, sa hon.

Kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M) menade att en upprustad och utbyggd Tallbackaskola inte är något alternativ

– Jag har faktiskt gått i Tallbackaskolan själv. Då förstår ni hur gammal den skolan är, sa han lite skämtsamt.

Beslut i höst

Flera talare oroade för att den tänkta skolmarken kan vara förorenad efter flera decennier som bensinmackstomt. Dessutom finns det ett luftschakt för tunnelbanan i anslutning till skolan.

– Det är tråkigt när man försöker skjuta den nya skolan i sank på det här sättet. Självklart ska vi titta på på både luft och markförhållanden innan vi går vidare, sa byggnadsnämndens ordförande Torsten Svenonius (M).

Efter en knapp timme var skoldebatten över. Den lär fortsätta i höst.

Den 11 juni gick tiden ut för att komma in med synpunkter på planförslaget. Troligtvis blir det ett definitivt beslut om den nya skolan i fullmäktige under hösten.

Stormigt samråd om nya skolan

SKOLAN. Den planerade skolan i korsningen Storgatan-Armégatan. Foto: Visbyark

AVVECKLAS. Tallbackaskolan ska enligt planerna avvecklas. Foto: Leif Oldenburg

Skolplanen

Den nya skolan planeras för cirka 850 elever i årskurserna F-9.

Skolan ska ta emot samtliga elever från nuvarande Tallbackaskolan och årskurs 4–5 från Granbackaskolan. Granbackaskolan blir en f-3 skola när Huvudstaskolan står färdig omkring 2022.

Det blågröna majoritetsstyret i byggnadsnämnden beslöt i april att gå vidare med planen. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna yrkade på att planarbetet skulle avbrytas

Efter samråd och granskning tas slutgiltigt beslut om detaljplanen i kommunfullmäktige.

Stockholm Direkt