Sommarjobb. Arbetsmarknads- och integrationsborgarråd Fredrik Lindstål (C) vill hitta Foto: Andreas Enbuske/Sacharias Källdén

1 300 färre sommarjobbare anställdes i år

En femtedel av Stockholms unga tyckte inte att det kommunala sommarjobbet kändes meningsfullt i år och var fjärde arbetsgivare menade att det var svårt att hitta givande arbeten. Nu vill staden få med sig fler företag för att skapa fler och bättre sommarjobb.

  • Publicerad 15:11, 13 nov 2019

I Stockholms stads sammanställning av de kommunala feriejobben under 2019 ger 78 procent av ungdomarna högt eller högsta betyg till arbetsplatserna. Bland arbetsgivarna uppger ännu fler, 84 procent, att sommarjobbarna har tillfört något positivt till verksamheterna.

Samtidigt uppger också var femte ungdom att feriearbetet inte har känts meningsfullt. Och 25 procent av arbetsgivarna svarar också att det har varit utmanande att hitta lämpliga arbetsuppgifter.

Antalet ungdomar som fick sommarjobb i år minskade med jämfört med 2018. 7 743 anställdes i år jämfört med 9 048 ungdomar förra året enligt arbetsmarknadsförvaltningen. Enligt rapporten kan det delvis förklaras med att tidigare ekonomiska tillskott från regeringen har uteblivit samtidigt som en del stadsdelar feriejobben under andra lov och ledigheter.

Men för att nå målet på 9 000 feriejobb krävs det förändringar och fler perioder för jobben, enligt arbetsmarknadsförvaltningen.

Fredrik Lindstål (C), arbetsmarknads- och integrationsborgarråd i Stockholm vill se mer samarbetet med näringslivet.

– För många är sommarjobbet den absolut första kontakten med arbetslivet och den första raden på cv:t. Så det är viktigt att det känns bra, och här kan vi göra mer. Bland annat närma oss näringslivet, säger han.

Exakt hur är för tidigt att säga, enligt Fredrik Lindstål, som samtidigt menar att det är troligt att ett större samarbete med privata aktörer skulle kunna utöka det totala antalet feriejobb.

Under året har också feriejobb med inriktning på entreprenörskap erbjudits 50 ungdomar, det är också något som planeras att fortsätta och utökas till nästa år.

– Vi tar förstås med oss vad utredningen har kommit fram till, att vi måste hitta mer kvalitativa jobb som till antalet förblir oförändrat. Men det ska bli jättespännande också att se hur man i den nya formen med samarbete och dialog med företag och näringsliv kan hamna på plus i sammanhanget, säger Fredrik Lindstål.

Stockholms oppositionsborgarråd Karin Wanngård (S) är kritisk.

– Majoriteten pekar på näringslivet och säger att de ska fixa sommarjobben, det är bedrövligt. Det är alltid någon annan som ska ta ansvar. Främst drabbar det naturligtvis de unga som inte har möjlighet att själva ordna ett sommarjobb. Nu lämnas de i sticket, precis som de lämnades i sticket när det gäller tillgången till kultur och bra saker att göra på sin fritid, säger hon.

Så många ansökte

Till sommaren 2019 ansökte 15 417 ungdomar om sommarjobb i Stockholms stad. Av dessa erbjöds 9 215 ungdomar sommarjobb, 1 472 ungdomar tackade nej och 7 743 ungdomar anställdes. Sommaren 2018 sökte 14 828 ungdomar sommarjobb och 9048 anställdes.

Av de 6 202 ungdomar som inte erbjöds sommarjobb var 365 inom fel åldersgrupp (för unga eller för gamla) och 2 199 hade jobbat tidigare somrar.

Samtidigt har också intresset för sommarjobb med språkstöd varit litet. Av 90 tjänster tillsattes endast 28 i år.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre