130 hyresrätter till Bredäng

Allt fler byggherrar visar intresse för Bredäng. Fastighetsbolaget JM planerar att bygga tre nya hyreshus vid Vita liljans väg. Men boende i området är oroliga för att det nya husen kommer öka segregationen.

  • Publicerad 13:32, 12 jun 2015

– Vi ser ett betydligt ökat intresse från byggherrar som vill etablera sig i Bredäng. De har väl förstått att det är ett otroligt fint läge. Så vi håller just nu på att titta på hur vi ska kunna möta det ökade intresset, säger Ann-Sofi Rundquist på stadsbyggnadskontoret.

Hon menar att det är viktigt att det blir en blandad bebyggelse i Bredäng, men att det mest byggs lägenheter i dag.

Förra året varken påbörjades eller färdigställdes det några nya småhus i Skärholmens stadsdel. Däremot färdigställdes 152 lägenheter i flerbostadshus och 202 påbörjades.

– Det är nästan inga som vill bygga småhus i dag. Men det byggs radhus och lägenheter, säger Ann-Sofi Rundquist.

Tre nya bostadshus

Nu planeras 130 nya hyreslägenheter vid Vita liljans väg i Bredäng. Enligt planförslaget ska det bli tre nya bostadshus i fem till sju våningar.

Men flera grannar är oroliga för att det nya husen kommer att leda till att segregationen ökar.

– Jag tror inte att nya lägenheter kommer öka attraktiviteten i området. Det kommer bara bli ännu fler arbetslösa som flyttar hit, samtidigt som jag tror att många kommer att flytta här ifrån, säger Yvonne Stålbrand som bott i Bredäng sedan 1985.

Närhet till naturen

Hon valde att flytta till Bredäng för att få närhet till naturen, vilket hon menar att många av hennes grannar också har gjort.

– Det är bra att de bygger för det behövs ju fler bostäder, men det är synd att de tar bort alla grönområden. Många flyttade hit för att de ville ha grönt runt omkring sig, säger hon.

Under ett informationsmöte som anordnades på Bredängs bibliotek förra veckan kom 17 närboende och lämnade sina synpunkter på det planerade bygget.

– Några var oroliga för att det skulle bli ökad insyn och att deras utsikt skulle försvinna, berättar Ann-Sofi Rundquist.

Även en närboende som Södra Sidan har pratat med är orolig över att utsikten ska försvinna.

– Samtidigt är det trevligt om det blir mer liv i området. Om de bygger mer kanske de även kan öppna en livsmedelsbutik och en pizzeria här. Det behövs bostäder. Det är bara synd att de bygger så tätt, säger hon.

Vad händer nu?

Planförslaget finns utställt i Tekniska Nämndhuset. Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det skriftligen senast 16 juni.

Ett exploateringsavtal upprättas mellan byggherren och exploateringskontoret.

Genomförandebeslut fattas av expolateringsnämnden
(eller kommunfullmäktige i vissa fall).

Planförslaget går till stadsbyggnadsnämnden (eller
kommunfullmäktige i vissa fall) för antagande.

Byggherren och staden påbörjar sina respektive detalj-projekteringar.

Lantmäterimyndigheten genomför fastighetsbildningen.
Eftersom marken ägs av staden kan sedan exploateringskontoret antingen sälja eller upplåta marken till byggherren.

Beslut om bygglov fattas av stadsbyggnadskontoret (eller i vissa fall av stadsbyggnadsnämnden).

Bygganmälan görs av byggherren senast tre veckor före byggstart och följs i regel av byggsamråd och beslut om kontrollplan.

Bygget genomförs.

Inflyttning beräknas ske tidigast 2017.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.