OMGJORT. Bernard Huber (MP) och Magnus Persson (C) vid Tritonvägen där ett körfält mot Solna har gjorts om till cykelbana. Foto: Leif Oldenburg

15 miljoner läggs på cykelsatsningar

Det blågröna styret lägger 15 miljoner kronor på olika cykelsatsningar under 2020. Fokus ligger på Solnastråket och Märstastråket.

  • Publicerad 08:55, 28 okt 2019

Sedan Miljöpartiet efter valet 2018 anslöt till den styrande majoriteten i Solna ingår numera två så kallade gröna partier, C och MP, i det som tidigare kallades Alliansen. Båda partierna har satt cykeln högt upp den politiska agendan.

– Det ger tydligt avtryck i budgeten. Vi börjar få upp takten nu. Förbättringen av cykelstråken är den största satsningen i nästa års investeringsbudget, säger Miljöpartiets gruppledare Bernhard Huber.

Solnastråket följer Solnavägen, Östervägen och Sjövägen. Sjövägen har tidigare åtgärdats – nu har turen kommit till Östervägen fram till Solna centrum. Dessutom ska en kortare sträcka på Solnavägen mellan Sundbybergsvägen och Centralvägen breddas.

Mälarstråket binder ihop Solna med Sollentuna bland annat genom Kolonnvägen. Där ska flera delsträckor åtgärdas under kommande budgetåret: från Överjärva gård norrut mot kommungränsen, förbi Ulriksdalsskolan och längs Kolonnvägen vid Lilla Frösunda.

– Vi har tagit ett helhetsgrepp. Nu kan vi på ett bättre sätt binda ihop Solnas cykelstråk mot Sollentuna, Järvastaden och Sundbyberg, säger Centerpartiets gruppledare Magnus Persson.

Stockholm Direkt