Framtiden. En del av Stadshagen från S:t Göransgatan, som den ser ut i förslaget. Foto: Illustration David Wiberg, bild: Per Brandt

1800 bostäder ska byggas i Stadshagen

Jätteplanen för Stadshagen har klubbats efter att stötts och blötts i åratal. Nära 1 800 nya bostäder, skola, förskola och flera nya parker och idrottsplatser ska byggas på västra Kungsholmen.

  • Publicerad 22:57, 28 maj 2018

Sedan 2002 pågår arbetet med att göra om västra Kungsholmen från en industrität del av Stockholm till en blandad stadsdel med bostäder och kommers.

En stor del i det är förnyelsen och förtätningen av Stadshagen. En byggplan som gäller 255 000 kvadratmeter mark och innehåller närmare 1 800 bostäder.

På måndagskvällen klubbades detaljplanen.

Jätteplanen för Stadshagen nära grönt ljus

M, L och KD lade en gemensam reservation eftersom man bland annat vill ha slutna kvarter och en annan utformning av vissa delar av planen.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Centerpartiet har hela tiden varit emot planerna på att ersätta den fotbollsplan som försvinner på Stadshagens IP med en ny i Fredhällsparken och lade fram en egen reservation.

Stadsbyggnadsnämnden villkorade i sitt beslut 2014 bebyggelse på Stadshagens IP med att ny fotbollsplan på Kungsholmen ska vara iordningställd innan dess att byggnation påbörjas på Stadshagens IP. Den saken är inte klar. Och bygget av fotbollsplanen ingår i en egen detaljplan.

3D-illustration över den nya fotbollsplanen. Foto: Stadsbyggnadskontoret

En modell över framtidens Stadshagen. Foto: Stadsbyggnadskontoret

Här är allt som ska byggas i Stadshagen-projektet

Planerna har ändrats genom åren, men här är den senaste given som granskades i somras.

1 775 lägenheter, varav cirka 1 030 är bostadsrätter, cirka 500 hyresrätter (inklusive servicelägenheter och gruppboende) och cirka 245 studentlägenheter

Skola för cirka 750 elever (förskoleklass-årskurs 6)

5 förskolor med respektive 4 avdelningar för cirka 320 barn

Stadshagens IP byggs om, en plan försvinner och en 7-spelsplan och en 11-spelsplan anläggs med konstgräs samt tennishall under mark.

Verksamhetslokaler för kommersiell service (butiker/restauranger/kaféer med mera.)

Fyra nya parker: Stadshagsparken, Mariedalsparken och en park vid Barnstigen

Tre nya torg: Centrala torget, Västra torget och Östra torget

Parkeringsgarage med 250-300 parkeringsplatser för bil

Cirka 475 p-platser för cykel

Visa merVisa mindre