UNGDOMSLÄGENHETER. Så här kommer de nya ungdomslägenheterna att se ut som ska byggas i centrala Väsby. Vyn på bilden är från korsningen Väsbyvägen/Lergropsvägen. Foto: Arkitema architects

190 rökfria ungdomslägenheter byggs i centrala Väsby

En ny stadsdel kommer att växa fram i centrala Väsby. I en första etapp byggs tre hus med 190 lägenheter nära stationen – särskilt riktade mot ungdomar och studenter.

  • Publicerad 11:15, 10 feb 2020

Vi vill bidra till att unga har möjlighet att flytta hemifrån.

Väsby stationsområde står inför en stor omvandling. En modern station, runt 1 000 nya bostäder och cirka 30 000 kvadratmeter kontor, handel och service planeras i projektet Väsby Entré.

Nu inleds första etappen, Åhusen, i den nya stadsdelen. Väsbyhem bygger tre huskroppar med cirka 190 lägenheter runt en gemensam gård.

– Vi vill bidra till att unga har möjlighet att flytta hemifrån. Därför vänder sig flertalet av de nya lägenheterna till ungdomar och studenter, säger Amra Barlov Lindqvist, vd för Väsbyhem.

Husen kommer att variera i höjd och ha olika materialval för att enligt Väsbyhem bättre knyta an till de befintliga husen i parken. I huset närmast Lergropsvägen föreslås en gemensamhetslokal för de boende.

– Bygget är i gång med planerad inflyttning 2021, berättar hon.

Rökfritt i all nyproduktion

Under 2019 har Väsbyhems styrelse fattat beslut om att införa rökfritt i all nyproduktion av bostäder. Det kommer inte vara tillåtet att röka i lägenheterna, på balkong/uteplats, i gemensamma utrymmen eller i direkt anslutning till fastigheten.

I samband med bygget av Åhusen rustar Upplands Väsby kommun även upp de gamla kulturhistoriskt värdefulla husen i Järnvägsparken. I samband med detta tar Väsbyhem över husen i parken.

Det är ännu inte klart vilken typ av verksamhet som kommer att finnas i husen, men det har talats om restaurang, bryggeri och kulturkafé.

Han vill skapa ett kulturcenter i Järnvägsparken

CENTRALT. Så här ser de blivande ungdomslägenheterna ut från Väsby station och Väsbyån. Foto: Arkitema architects

Åhusen

Adress: Lergropsvägen och Tegelvägen.
Antal lägenheter: Cirka 190.
Preliminär inflyttning: 2021/2022.
Preliminär byggstart: 2019/2020.
Preliminär tidplan: Detaljplanen för Järnvägsparken har vunnit laga kraft.

Fler nyheter i Vi i Väsby

Privatkörde militärfordon – får behålla jobbet

Nyheter Försvarsmakten ville avskeda Väsbybon En Väsbybo anställd vid Försvarsmakten har flera gånger använt militärens fordon för privat bruk. Försvarsmakten ville ge mannen sparken, men ansvarsnämnden tyckte att det räckte med löneavdrag.fredag 28/2 16:30

Älskade klenoder får nytt andrahandsliv

Nyheter Här går skatter från dödsbon tillbaka till marknaden Vad händer med dina prylar när du dör? Många av oss tycker att vi har för mycket, och när en anhörig går bort blir det många saker att ta hand om. Richard Sjöberg ger gamla prylar nytt liv i sin...fredag 28/2 15:24

Demensboende i Väsby lex Sarah-anmäls

Nyheter En boende misshandlade annan boende En person på ett demensboende i Upplands Väsby har blivit allvarligt misshandlad av en annan boende. Enligt en lex Sarah-anmälan fick den drabbade ta emot ett 30-tal slag över hela kroppen och fick...fredag 28/2 11:20
Stockholm Direkt