Tomt. Många förskolor har just nu få barn och många sjukskrivna pedagoger. Foto: Jannie Flodman

2 900 förskolebarn hemma i Hägersten-Liljeholmen

Mer än hälften av barnen hålls hemma och sjukskrivningarna har stigit rejält på de kommunala förskolorna i Hägersten-Liljeholmen. Nu kan förskolor behöva slås ihop i coronavirusets spår.

  • Publicerad 11:48, 17 mar 2020

I slutet av förra veckan skärpte staden sina direktiv till de kommunala förskolorna med anledning av coronavirusets spridning. Vid minsta förkylningssymtom, hosta eller feber skickas barn hem. Där ska de stanna tills de varit symtomfria i två dygn.

De nya direktiven, som bygger på Folkhälsomyndighetens rekommendationer, har gjort att mängder med barn nu inte är på förskolorna. I måndags var mer än hälften av barnen i Hägersten-Liljeholmens kommunala förskolor, 2 900 av 4 900 barn, frånvarande.

Frånvaron har också ökat rejält bland personalen som vid minsta sjukdomstecken ska stanna hemma. I början av veckan var knappt hälften av personalen, runt 420 medarbetare av 970, sjukskrivna.

Förskolor kan slås ihop

Det här läget gjorde i måndags att två mindre förskolor i stadsdelen fick stänga.

– De har haft ett väldigt lågt antal barn och saknat bemanning varför verksamheterna flyttats till en närliggande förskola inom enheten, säger Katarina Odén-Ryhede, tillförordnad avdelningschef för förskolan i stadsdelen.

Föräldrar i hela stadsdelen har informerats om att fler sammanslagningar kan vänta, på samma sätt som staden brukar göra under semestertider på sommaren.

Men Katarina Odén-Ryhede understryker att stadsdelen ska försöka fortsätta att ha öppet som vanligt.

– Så länge barn och antal pedagoger håller en bra balans kommer vi att undvika att samarbeta mellan förskolorna. Informationen som gick ut till vårdnadshavare var en förberedelse på ett eventuellt snabbt förändrat läge, säger hon.

I Älvsjö är runt 600 barn frånvarande. Det är ungefär en fjärdedel av de barn som går i de kommunala förskolorna.