LSS-boende. Berörda personer har underrättats om det allvarliga missförhållandet för 20 år sedan. Foto: Daniel Cannervik

20-årig våldshändelse på Lugnet ska utredas

En boende på Lugnet på Munsö ska år 1999 ha fått ena lårbenet avsparkat av personal. Detta har framkommit i samband med en utredning. Nästan 20 år senare anmäler kommunen händelsen.

  • Publicerad 15:49, 11 jan 2019

Det var oacceptabelt även för 20 år sedan.

LSS-boendet Lugnet på Munsö är under utredning från flera olika håll, både av Arbetsmiljöverket och Inspektionen för vård och omsorg, IVO, vilket Mälarö Tidning berättat om vid flera tillfällen.

Ekerö kommun har samtidigt gjort en egen utredning av verksamhetens åtagande gentemot kommunen, som är ytterst ansvarig för de nio personer som i dag bor på hemmet. Kommunen är dock inte ansvarig för verksamheten.

I samband med ett uppföljningssamtal i november fick socialnämnden ta del av allvarliga uppgifter om våldsamma bestraffningsmetoder.

Sparkad av personal

Under år 1999 ska en funktionsnedsatt person på boendet ha blivit sparkad av personal, så allvarligt att personens lårben gick av. Enligt de uppgifter som Ekerö kommun tagit del av, som kommer från en tidigare anställd, ska inblandad personal ha fått sluta kort därefter.

Våldshandlingen var dock, enligt den tidigare anställde, en metod som kunde tillämpas på boendet på den tiden.

Händelsen har nu anmälts till IVO enligt lex Sarah. Berörda personer har underrättats om det allvarliga missförhållandet.

– Vi ser mycket allvarligt på det, säger Tatjana Glinwood, chef på socialkontorets enhet för personer med funktionsnedsättning.

Varför anmäler kommunen den här händelsen nu?

– Kommunen har skyldighet att anmäla missförhållanden eller risk för allvarliga missförhållanden när det kommer till vår kännedom. I det här fallet valde kommunen att anmäla händelsen till IVO när detta kom till vår vetskap då själva verksamheten inte har gjort det.

Hur påverkar den här 20 år gamla händelsen kommunens förtroende för Lugnets LSS-verksamhet i dag?

– Händelsen är så gammal att den i sig inte påverkar vårt förtroende i dag. Kommunen ser dock allvarligt på de sammansatta problem som i dag råder vid Lugnet och som eskalerat de senaste åren.

Enligt den tidigare anställda var det här en inte helt ovanlig våldsmetod på den tiden – vad säger du om det?

– Det är fullständigt oacceptabelt att bruka våld, fysiskt, psykiskt eller på något annat sätt. Och det var oacceptabelt även för 20 år sedan, säger Tatjana Glinwood.

Socialkontoret har länge känt till att det funnits problem i verksamheten. Förra hösten begärde kontoret därför att IVO skulle göra en tillsyn av verksamheten. Denna har i skrivande stund ännu inte avslutats.

Riskerar stängning

Arbetsmiljöverket beslutade nyligen även att förbjuda Lugnet att bedriva sin verksamhet efter den 20 mars, vid vite om 250 000 kronor, om inte ett flertal arbetsmiljöåtgärder har uppfyllts. Annars riskerar Lugnets boende att stängas.

Den tidigare verksamhetschefen slutade formellt vid årsskiftet och ersattes då av en ny. Mälarö Tidning har utan framgång sökt den nya verksamhetschefen för en kommentar.

Föreningen Lugnet

Föreningen Lugnet bedriver boende och daglig verksamhet enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) på Munsö. Verksamhetens inriktning är läkepedagogisk och socialterapeutisk.

Enheten drivs av en ideell förening med en vald styrelse som ansvarar för bland annat ekonomi.

Boendet är fördelat på två enheter med fem boende på varje enhet. I anslutning till boendet bedrivs den dagliga verksamheten med plats för ett tiotal personer. De flesta har bott där under lång tid, några sedan Lugnet etablerades för 27 år sedan.

De boende på Lugnet har diagnoser som bland annat autism, utvecklingsstörning och Downs syndrom.

Källa: Ekerö kommun

Ekeröbo dömd till flerårigt fängelsestraff för knarkbrott

Nyheter Tre och ett halvt år i fängelse. Det blir straffet för en 22-årig Ekeröbo som hanterade stora mängder cannabis i en lägenhet på Stora Essingen.söndag 18/8 6:15