ÖKAR. På två år har antalet cykelpassager genom Solna ökar med nästan 20 procent. Foto: Leif Oldenburg

24 000 cyklar genom Solna varje dag

Allt fler cyklister tar vägen genom Solna. På två år har antalet cykelpassager ökat med nästan 20 procent, visar ny statistik.

  • Publicerad 16:01, 18 nov 2019

Vid den senaste mätningen, i juni 2017, valde 20 327 cyklister vägen genom Solna ett vanligt vardagsdygn. I september i år låg siffran på 24 171, en ökning med 19 procent.

– Det är glädjande siffror. Det är betydligt mer än befolkningsökningen och visar att de cykelprojekt som vi har satsat på gör nytta, säger tekniska nämndens ordförande Magnus Persson (C).

Han påpekar att tidigare statistik visar att juni och september är jämförbara månader – till skillnad från exempelvis juli och december.

Nya cykeltrender

Mätningarna är uppdelade på olika sträckningar och vissa sticker ut mer än andra. På sträckan Karolinska vägen-Solna Kyrkväg har antalet cykelpassager en vardag ökat med 59 procent.

– Jag kan bara spekulera i vad ökningen beror på. Olika byggarbetsplatser kan styra cykelflödena och hela området kring Karolinska byggs ju om just nu, säger Magnus Persson.

Nästan lika stor, 55 procent, är ökningen av antalet cykelpassager på Bergshamravägen-Barks väg. I juni för två år sedan valde 609 cyklister den trevliga vägen in mot city. I september i år hade siffran stigit till 946.

– Ibland hittar cyklister sina egna vägar, säger Magnus Persson.

Det enda stråk där antalet cykelpassager minskat kraftigt är Ellenhillvägen i Råsunda, vilket förmodligen beror på att Sjövägen enkelriktats och att en fil i stället har gjorts om till cykelfält.

Undersökningen

Mätningen genomfördes under en vecka i september månad i år och jämfördes med en vecka i juni 2017.

Sammanlagt i september räknades 24 171 cykelpassager genom Solna under ett vardagsdygn.

De olika kalendermånaderna, juli och september, har normalt jämförbara flöden.

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt