Erik Slottner (KD) menar att trygghetsprojekten som slopats inte höll måttet. Karin Wanngård (S) tycker att pengarna som avsätts i trygghetsmedlen inte är tillräckligt. Foto: Sacharias Källdén

29 miljoner ska öka tryggheten på gator och torg

På onsdagseftermiddagen väntas 23 projekt, som syftar till att skapa en tryggare utemiljö i Stockholm, beviljas pengar ur stadens trygghetsfond. Totalt avsätts drygt 29 miljoner kronor. Men Socialdemokraterna tycker att det är för lite.

  • Publicerad 16:33, 19 jun 2019

I eftermiddag sammanträder kommunstyrelsens trygghetsutskott. Då ska bland annat ansökningar för så kallade trygghetsinvesteringar från stadens olika nämnder behandlas.

Totalt föreslås 23 projekt att beviljas medel motsvarande totalt 29 189 000 kronor. En del större åtgärder, andra mindre.

– Trygghetsarbetet är högprioriterat och jag ser fram emot att dessa åtgärder färdigställts. Dessutom hoppas jag att fler stadsdelar trygghetsinventerar och skickar in ansökningar efter sommaren, säger Erik Slottner (KD), äldre- och trygghetsborgarråd.

I april fattades beslut om 11 miljoner kronor och i början av maj fattade kommunfullmäktige beslut om 48 miljoner till trygghetsinvesteringar. De senare var ombudgeteringar – alltså åtgärder som hade beslutats 2018 av det dåvarande rödgrönrosa styret, men som inte hade hunnit påbörjas under året.

Alla planerade projekt som stadsdelar och fackförvaltningar ansökt om ombudgetering för godkändes dock inte, vilket Socialdemokraterna kritiserat starkt.

Tillsammans med Vänsterpartiet kräver de nu i en skrivelse att kommunstyrelsen beslutar att betala ut pengar ut trygghetsfonden även för de för projekten.

– Majoriteten går emot sina egna representanter. Det här är ju projekt som deras politiker i stadsdelarna vill ha och har ansökt om ombudgetering för. Det finns pengar i staden och det här är viktiga projekt, så varför stoppas de? säger Karin Wanngård.

Fortsatt nej till projekt i Spånga och Skarpnäck

Enligt Erik Slottner håller projekten som slopats inte måttet.

– Vi ska inte sprätta ut skattepengar. Det kan vara bra idéer men de måste uppfylla kriterierna: det ska vara platser som är konstaterat otrygga av polis, eller som pekats ut under trygghetsvandringar. Och man måste kunna beskriva hur åtgärden ska leda till ökad trygghet, säger han.

Han påpekar att två av projekten som tidigare fått avslag och inte ombudgeterades, Prästgårdsparken i Älvsjö och Skårbygränd i Rinkeby-Kista, nu beviljas medel i och med det nya beslutet. Det efter att stadsdelarna kommit in med nya ansökningar.

Men det ger inte Karin Wanngård mycket för.

– Att ge ett anslag på 1,5 miljoner till ett projekt som ansökt om 8 miljoner är under all kritik. Vi vet att de här investeringarna ökar tryggheten och jag är inte nöjd förrän samtliga stoppade projekt genomförs, säger hon.

De andra slopade projekten, en planerad lekpark vid Spånga centrum och åtgärder på Skarpnäcks torg, som S och V vill se genomförda, är fortfarande inte aktuella aktuella då de inte återkommit med nya, kompletterade ansökningar.

– När det till exempel gäller lekparken så tycker jag att det är tveksamt att det ensamt leder till ökad trygghet, lekparker används oftast dagtid. Den skulle behöva fyllas med visst annat innehåll också, säger Erik Slottner.

Det ska pengarna gå till

Rinkeby-Kista
Åtgärder för säkra och trygga skolvägar: 50 000 kronor
Trappförbindelse mellan Norra Rinkebygången och Skårbygränd: 1,5 miljoner kronor
Entré till Akalla by: 400 000 kronor
Ljudlarm vid förskola: 150 000 kronor

Spånga-Tensta
Smart och uppkopplad belysning i Pilparken i Tensta: 2 799 000 kronor
Förebyggande insatser mot illegala bosättningar (Solhöjden, Bromstens industriområde och Rissneskogen): 250 000 kronor
Informationsskyltar vid lekplatser: 100 000 kronor

Bromma
Belysningsåtgärder vid Bällsta å i Annedal: 2 250 000 kronor

Södermalm
Trygghetsskapande åtgärder vid Björns trädgård: 1 100 000 kronor
Parkytor i anslutning till Maria beroendecentrum: 500 000 kronor

Älvsjö
Konstgräsplan i lekparken Apelsinen i Solberga: 700 000 kronor
Belysning, Prästgårdsparken/Sjörövarlekplatsen i Solberga: 1 800 000 kronor

Farsta
Investering för bättre sikt längs parkvägar: 290 000 kronor
Trygghetsåtgärder vid Larsboda företagsområde: 200 000 kronor
Förbättrad belysning – projektering: 150 000 kronor

Hägersten-Liljeholmen
Ny lägre växtlighet kring gångtunnlar i Fruängen: 800 000 kronor
Bortgrävning av buskage/sly Trekantsparken: 200 000 kronor
Extensiv fräsning av buskage/sly Sannadalsparken: 500 000 kronor

Trafiknämnden
Kvarnhagsplan (Hässelby-Vällingby): 2 000 000 kronor
Stieg Trenters torg och Brunskogsplan (Farsta): 6 000 000 kronor
Rörliga och fasta hinder (Skärholmen): 5 500 000 kronor
Magelungen strandpromenad - Edö: 1 650 000 kronor

Fastighetsnämnden
Utvecklat belysningskoncept Akalla by: 300 000 kronor

Visa merVisa mindre

Vi är Västerort

    Stockholm Direkt