Slutar. 30 av 40 tjänster enligt offentligt skyddat arbete försvinner vid årsskiftet. Foto: Mikael Andersson

30 kommunala tjänster försvinner i Järfälla

Tre av fyra tjänster för personer med funktionsnedsättning eller nedsatt arbetsförmåga i Järfälla kommun, försvinner vid årsskiftet. En politisk prioritering, säger kompetensnämndens ordförande Richard Lindforss (M).

  • Publicerad 14:56, 11 okt 2019

I dag har Järfälla kommun 40 tjänster enligt Offentligt skyddat arbete, OSA, varav 22 är tillsatta. För att få en sådan anställning, som är tidsbegränsad, ska vissa kriterier uppfyllas (se faktaruta). Det kan till exempel röra sig om att personen har en kognitiv funktionsnedsättning eller har varit borta länge från arbetslivet, till följd av svår psykisk sjukdom.

I Järfälla arbetar de anställda med exempelvis renhållning, och med underhåll av naturreservaten.

Men 30 av 40 tjänster kommer att ryka vid årsskiftet, efter beslut från Alliansen. Av de 22 som är anställda idag kommer alltså tio tjänster att finnas kvar. Sju tjänster ska flytta över till kommunens egna välfärdsjobb, och för de resterande fem tjänsterna är läget oklart.

Arbetsmarknadsenheten, där de berörda personerna jobbar, ligger under kompetensnämnden i Järfälla kommun, där Richard Lindforss (M), är ordförande.

– Fem personer får sin OSA-anställning avslutad, och vi har en dialog med arbetsförmedlingen och andra arbetsgivare för att se om vi kan hitta andra jobb till dem. Vi jobbar stenhårt på att hitta lösningar, säger han.

Varför drar man ner 30 tjänster?

– Det är en prioritering som vi gör. Det är aldrig kul när man behöver säga upp folk. Men det är politiskt – vad är kommunal kärnverksamhet? Vi behöver prioritera skolan och omsorgen, det måste gå före arbetsmarknadsåtgärder, säger Richard Lindforss.

Facket kritiskt

De anställda informerades om läget på torsdagen. Peter Ulander, ordförande för fackförbundet Kommunal i Järfälla, deltog i mötet.

– Det var en uppgivenhet som uppstod när det sjönk in vad som höll på att hända. 'Okej, nu är det tillbaka till att söka försörjning på andra sätt'. Nu hoppas de anställda att de är en av de tio som får vara kvar, säger Peter Ulander (som även sitter i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna).

För än så länge är det alltså inte klart vilka personer som ska jobba kvar och inte. Kommunen, ihop med arbetsförmedlingen och facket, kommer de närmaste veckorna att se över vilka personer som är mest lämpade att få förlängda anställningar inom ramen för OSA.

Men facket stöttar inte beslutet att 30 tjänster försvinner.

– Vi är jättekritiska till att man gör på det här sättet. Det här är en grupp som faktiskt inte har samma förutsättningar på arbetsmarknaden som alla andra, säger Peter Ulander.

Det innebär offentligt skyddat arbete

OSA är ett tidsbegränsat jobb som anpassas efter personens förutsättningar. Kontrakten är på högst 12 månader i taget.

Personen behöver uppfylla vissa krav för att kunna få en sådan anställning, exempelvis vara inskriven hos Arbetsförmedlingen som arbetssökande, samt:

✓ Personen har en kognitiv funktionsnedsättning, alternativt nedsatt arbetsförmåga till följd av missbruks- eller beroendeproblem.

✓ Personen har en rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade.

✓ Personen har inte tidigare jobbat, eller har varit borta från arbetslivet länge till följd av svår psykisk sjukdom.

Källa: Arbetsförmedlingen

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt