Tolv parkeringsplatser försvinner när staden bygger 336 nya cykelparkeringsplatser i dubbelställ under Vattugatan. Foto: Per Brandt

336 nya p-platser för cyklar byggs vid Centralen

Stockholms stad vill bygga 336 nya cykelparkeringsplatser under Vattugatan. Det innebär att en femtedel av bilparkeringarna på platsen försvinner. ”Det här behöver göras”, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

  • Publicerad 12:11, 6 dec 2019

Stockholms stad måste enligt budgeten anlägga 2000 nya cykelparkeringsplatser per år i Stockholm under mandatperioden till 2022.

Nu föreslås att 336 cykelparkeringsplatser byggs under Vattugatan vid Centralstationen.

Tanken är att cykelparkeringen ska byggas i tvåvåningsställ. Och för att få plats tas tolv av de totalt 54 befintliga bilparkeringsplatserna bort. Samtidigt ska belysningen förbättras på platsen.

– Vi har redan nu tvåvåningsställ som står där. Samtidigt är platsen lite undanskymd och ruffig. Nu får vi ett stort antal parkeringsplatser för cyklar. Vi kommer också förbättra belysningen så att man känner sig trygg och säker där, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

"Stort behov"

Enligt Daniel Helldén kommer behovet av cykelparkering i området öka i samband med renoveringen av platsen framför hotellet Royal Viking, då en ”betydande del av befintliga cykelparkeringsplatser försvinner”.

– Det har redan innan funnits ett stort behov av cykelparkering i området, och det kommer att finnas ett ännu större när de befintliga försvinner. Så det här behöver göras, säger han.

Satsningen beräknas kosta cirka en miljon kronor, eller 3 000 kronor per plats enligt tidigare offerter. Därtill uppskattas belysningsåtgärderna landa på 150 000 kronor. Utöver tillkommer också kostnader för projektering, tidsskrivning och trafikanordningar.

Samtidigt beräknas ett intäktsbortfall på upp till två miljoner kronor per år i uteblivna p-avgifter för de borttagna bilparkeringsplatserna.

Ärendet ska nu upp i trafiknämnden för beslut den 12 december.

Redan i dag finns dubbelställ på platsen. Nu ska de utökas. Foto: Per Brandt