5 nya skolor ska lösa krisen i Huddinge

Skolbristen är akut på sina håll i Huddinge. Särskilt i Segeltorp. Men också i centrala Huddinge. Flera skolor är på gång att byggas, men det tar tid. Planerna överklagas ofta av grannar.

  • Publicerad 09:35, 12 jun 2017

1. Utsäljeskolan rivs och byggs om

Utsäljeskolan. Att riva och bygga nytt har bedömts vara billigare än att renovera. Illustration: Orio arkitekter

Utsäljeskolan ska rivas. Men först ska en ny F-9 skola för 940 elever byggas på samma tomt. Nu kan du tycka till om planerna.

Södra Sidan har tidigare berättat om den akuta skolbristen i Segeltorp och Snättringe.

För att lösa bristen ska Utsäljeskolan utökas till en skola med tre parallellklasser i årskurs F-9 och en grundsärskola.

En helt ny skolbyggnad med plats för totalt 940 elever, jämfört med dagens 600, ska byggas på den befintliga skolgården. Skolan kan börja byggas tidigast 2019.

Den nya skolbyggnaden blir upp till fyra våningar hög på platsen där dagens paviljonger står. De gamla lokalerna kommer sedan att rivas successivt i och med nybyggnationen.

Till skolan byggs en skolrestaurang och en fullstor idrottshall i en byggnad som länkas ihop med skolan. Den färdiga byggnaden bildar då en U-form och ramar in en del av skolgården.

Skolgården kommer att breda ut sig över det som idag är Utsäljeparken. Bollplanen ska vara kvar, men inrymmas i skolgården. Efter skoltid kommer både planen och skolgården vara öppen för allmänheten.

En personalparkering planeras längs med idrottshallen. Entré till skolan sker från Jon Torpares väg och Byggmästarvägen, där även en större parkering för hämtning och lämning ordnas.

Nu presenteras detaljplanen på samråd. Fram till den 6 juli kan du tycka till. Den 12 juni bjuder kommunen in till öppet hus på Utsäljeskolan mellan klockan 16 och 19 för att svara på frågor om planerna.

Utsäljeskolan rivs - ersätts med en ny större

2. Tomtbergaskolan byggs ut

Tomtbergaskolan. Får en tillbyggnad och ny entré. Illustration: Sundell Arkitekter

Tomtbergaskolan ska byggas ut och få plats med ytterligare 400 elever. Den befintliga skolbyggnad från 1923 har kulturhistoriska värden som ska bevaras, enligt planen.

– Den befintliga byggnaden har fått hårdare bestämmelser som ska säkerställa de kulturhistoriska värdena, säger Maria Kjell Andrén, planarkitekt på Huddinge kommun.

Skolan kommer att rymma 840 elever och planeras för att bli en fyra-parallellig F-6 skola.

Den tillkommande skolbyggnaden ska byggas på grusplanen mot baksidan. Den nya byggnaden får ett modernare uttryck och planeras i tre våningar med en glasad ljusgård som binder samman den nya och den gamla byggnaden.

Som kompensation för att grusplanen försvinner ska skolgården renoveras och de friytor som finns kvar att utvecklas. Exempelvis ska en mindre kulle bevaras och ett bullerskydd ordnas längs med Kommunalvägen.

Detaljplanen planeras att antas i september. Byggstarten är beräknad till andra kvartalet 2018 och på det två års byggtid.

3. Äntligen ny skolan i Länna

Länna. Hösten 2018 öppnar nya skolan för åk 4-9. Illustration: Turako/Comarc

Även Länna ska få sin efterlängtade skola. Spaden är redan i marken. Hösten 2018 öppnar Internationella engelska skolan för årskurserna 4-9.

 Bygget är redan igång och skolan har lämnat in sin ansökan till Skolinspektionen.

På internationella Engelska skolan sker hälften av utbildningen på engelska och hälften på svenska, men bedrivs fullt ut i linje med den svenska läroplanen.

– Vi är kända för det vi kallar för tough love. Det handlar om en stor akademisk ambition men också disciplin. Vi tror på lugn och ro för att eleverna ska få studioro. Hälften av skolans lärare kommer från anglosaxiska länder som USA, England, Sydafrika och Irland. Det blir en otroligt spännande miljö, sa vice vd Jörgen Stenquist till Södra Sidan förra hösten.

4. Försenade Långsjöskolan kan överklagas

Långsjöskolan. Idag går eleverna i knökfulla Segeltorpsskolan. Illustration: Tyréns

Redan försenade Långsjöskolan i Segeltorp kan stå klar tidigast 2020. Men grannar har lovat att överklaga detaljplanen. I så fall riskerar skolstarten att dröja till 2021.

Bristen på skolplatser i Segeltorp är akut. I höstas bestämde politikerna att skolan ska byggas i Kråkvik, intill förskolorna Lövsångaren och Trädgårdssångaren.

Beslutet väckte kritik från grannar intill. Oron handlade om ökad trafik på små lokalgator. Men det var minst lika många föräldrar som kände lättnad.

Grannarna i Segeltorp oense om Långsjöskolans framtid

Skolan som planeras nu är mindre än den ursprungliga planen.

– Tidigare var det sagt att vi skulle planera för en F-6 skola med 420 elever. Nu planerar vi för en F-3 med 360 elever istället.

Nu är detaljplanen ute på granskning. Fram till den 16 juli kan du tycka till.

Förslaget: Så blir nya Långsjöskolan i Segeltorp

5. Skapaskolan bygger nytt i Fullersta

Skapaskolan. Byggnaden är skräddarsydd utifrån skolans pedagogik. Illustration: Street Monkey Architects

Skapaskolan bygger nu en helt ny F-9 skola i Rosenhill i Fullersta för 480 elever. Skolstarten är ett år försenad, efter att grannarna överklagat planerna.

Idag finns Skapaskolan i tillfälliga paviljonger i Glömsta med 270 elever. Skolan ska växa i sin nya skolbyggnad i Fullersta till 480 elever och ses som en del av lösningen på den akuta skolbristen i centrala Huddinge.

Mark- och miljödomstolen har avslagit grannarnas överklagan. Nu är skolbygget igång, men skolstarten blir ett år försenad och planeras till höstterminen 2018.

Ny skola i Fullersta överklagas av granne

Skolbyggnaden uppförs i tre våningar med restaurang, gymnastiksal och verkstad i bottenplan, samt två våningar med klassrum. Lokalerna är skräddarsydda efter skolans pedagogiska inriktning.

Lärare om skolbristen i Huddinge: "Det går inte längre"

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.