Blasieholmen. Andreas Burghauser, projektchef på Nya tunnelbanan, Foto: Region Stockholm / Mostphotos

500 000 ton sten ska fraktas från Blasieholmen

Blasieholmen får en nyckelroll i den blå tunnelbanelinjens utbyggnad. 1970-talets arbetstunneln kommer åter till användning när en halv miljon ton ska fraktas ut från området.

  • Publicerad 11:44, 10 okt 2019

Enligt preliminära beräkningar ska 500 000 ton bergmassor transporteras bort från Blasieholmen under cirka 2-3 år. Det motsvarar 4 000 ton per vecka eller 45 lastbilstransporter per dag som – om det handlar om lastbilstransporter – fraktas längs Strandvägen österut via Oxenstiernsgatan, Lindarängsvägen och Tegeluddsvägen innan lastbilarna når norra länken.

– Det är klart att det innebär ett mindre tillskott av tunga transporter. Stockholm växer och det är mycket som ska rymmas på vägarna. Därför ska vi nu titta på att kunna transportera sjövägen, säger Andreas Burghauser, projektchef på Nya tunnelbanan, som poängterar att Strandvägen vid Nybroplan i dagsläget trafikeras av cirka 2 500 tunga fordon per dygn.

Här sprängs det för nya tunnelbanan

Redan på måndag den 14 oktober inleder Region Stockholm, i samarbete med staden, ett test av sjötransporter. En vecka senare är den första båttransporten inplanerad.

När arbetet, som väntas pågå till den 31 oktober, avslutats ska det göras en helhetsbedömning för att se hur det fungerat med bullernivåer, tidsplan, ekonomi och klimatpåverkan.

– På Blasieholmen finns redan finns en befintlig arbetstunnel från när tunnelbanan byggdes på 1970-talet. Det är smidigt eftersom vi då inte behöver spränga en ny, säger Andreas Burghauser som räknar med byggstart nästa år.

Tunnelbanans befintliga blå linje ska inte störas av det tunnelbaneutbyggnaden.

– Den kommer att vara i drift hela tiden. Det kan förekomma störningar i början när vi spränger men vi kommer gå väldigt försiktigt fram av hänsyn till de byggnader som finns ovanför. Man spränger lite och försiktigt åt gången så det inte ska vibrera så mycket, säger han.

NY FILM: Så blir nya tunnelbanan

Så påverkas du av pilotstudien

Arbetet pågår 14–31 oktober på vardagar mellan kl 07-19.

Testet med lastning på båt börjar 21 oktober och pågår 3-4 dagar. Under testperioden kan buller förekomma.

Arbetsområdet kommer att hägnas in med stängsel. De träd som står på arbetsytan ska tas ner. När arbetet är slutfört ska området längs med kajen återställas. En mindre yta vid tunnelmynningen kommer dock att förbli avspärrad.

Visa merVisa mindre

Foto: Region Stockholm

Blå linjens utbyggnad

Blå linje förlängs från Kungsträdgården via Södermalm till Nacka centrum.

Samtidigt ska den förlängas från Sofia på Södermalm till Sockenplan där den kopplas ihop med den gröna Hagsätragrenen.

Därmed får Blå linje två grenar söder om city: en till Nacka och en till Hagsätra.

Källa: Region Stockholm

Visa merVisa mindre