500 nya bostäder byggs vid Hallunda gård

400-500 bostäder i villor, radhus och låga flerbostadshus. Det vill företagen Småa och Titania Bygg bygga kring 1700-talsgården Hallunda gård. Och mer är på gång – totalt finns byggplaner på minst 3 500 nya bostäder i norra Botkyrka.

  • Publicerad 10:42, 28 jun 2016

Och det här planeras också:

Alby: 1 170 bostäder

Tingstorget, 670 lägenheter på Albyberget byggs av Titania. Försäljning pågår. Etapp 1 är slutsåld och första spadtaget tas i augusti. Väntas vara klar för inflyttning nästa sommar. Hela området väntas stå färdigt 2019.

Albyberget. Mitt Alby vill bygga minst 200 lägenheter vid sitt befintliga bestånd. I första skedet 30-50 lägenheter i ett punkthus mellan Notariebacken 1 och Advokatbacken 28.

Alby äng.

Markanvisningstävling ska utlysas för bygget av cirka 300 lägenheter på ängen ned mot sjön, omger koloniområdet i höjd med Subtopia.

Fittja: 900 bostäder

Fittja centrum. Cirka 300 lägenheter i det nya centrum som planeras, huvudsakligen hyreslägenheter men även en del bostadsrätter. Trolig byggstart i höst.

Fittja ned mot moskén. Bolaget Stendörren vill bygga 500-600 lägenheter. Ärendet väntas in till kommunen i höst.

Hallunda/Norsborg: 960 bostäder

Hallunda gård. De 500 bostäder som Småa och Titania bygger.

Prästviken. På åkrarna väster om Botkyrka kyrka planeras 460 bostäder i flerbostadshus, villor och radhus. Stockholms Stift håller på att utse en vinnare i sin markanvisningstävling.

Brunna: 500-1 000 bostäder

500 till 1 000 nya bostäder planeras. Tre nya överbyggnader av motorvägen, två broar och sociodukt, planeras, liksom skola och äldreboende. Koloniområdet ska rustas upp.

Samma kväll som detaljplanerna för de två stora bostadsprojekten om 300 nya bostäder och ett nytt centrum i Fittja och 670 lägenheter i området Tingstorget på Albyberget klubbades igenom av ett enigt och euforiskt kommunfullmäktige, tog ytterligare ett bostadsprojekt ett kliv framåt. Småa AB och Titania Bygg AB fick planuppdrag för 400 till 500 bostäder vid Hallunda gård.

– Vi vill skapa ett varierat område. Nära Tomtbergavägen vill vi bygga lite högre, tre- till femvåningshus, och så trappar vi ner inne i gårdsmiljön med villabebyggelse och stadsradhus, säger Einar Janson, vd på Titania.

I veckan blev det klart med köpet av marken från den privatperson som äger den gamla 1700-talsgården.

– Det här är en stor grej för oss och Hallunda som helhet. Hallunda gård har varit privatägd mark, så även om allemansrätten finns kan området bli lite mer lättillgängligt nu, säger Einar Janson, och tillägger att ett villkor för köpet är att marken kan bebyggas med bostäder.

25 år gamla planer

Planerna att bebygga Hallunda gård har funnits i 25 år. Men det är en gammal kulturmiljö med järnåldersgravar och en bokskog och planerna har tidigare kritiserats av Vänsterpartiet.

– Vi måste så klart förhålla oss till bokskogen i området i hur vi bygger. Och själva gården ska stå kvar, det vi börjar arbeta med nu är att se över området som helhet tillsammans med kommunen.

Företaget Småa AB, som ska bygga på den del av marken som Botkyrka kommun äger, vill också bygga flerbostadshus, stadsradhus och villor. Exakt omfattning, utformning och upplåtelseformer ska nu definieras i detaljplanerna.

Totalt finns pågående planer på minst 3 500 bostäder i norra Botkyrka, i stora projekt om flera hundratals bostäder. Att det byggs så mycket nu beror på bostadsbrist och god konjunktur, vilket lett till fördubblade markpriser i Botkyrka på bara fyra, fem år.

– Nu kommer det 150 byggherrar och arkitektkontor när Botkyrka bjuder in, tre gånger så många som för några år sedan, säger Magnus Andersson, samhällsbyggnadschef.

Det här planeras

Småa AB och Titania Bygg planerar att bygga nya bostadsområden med småskalig bebyggelse, radhus, villor och låga flerbostadshus.

Totalt planeras cirka 500 bostäder i bostadsrätter, hyresrätter och ägarlägenheter.

I veckan klubbades planuppdraget i kommunfullmäktige och nu ska detaljplaner för projekten tas fram.

Planer att bebygga området har funnits i cirka 25 år.