Åby ängar. Foto: Illustration: Riksbyggen

500 nya bostäder per år planeras i Vallentuna

500 planerade nya bostäder per år i Vallentuna kommun. Det blir resultatet av den bostadsbyggnadsprognos som kommunfullmäktige nyligen klubbade för 2020–2029.

  • Publicerad 11:10, 24 jun 2020

Vi bedömer att en förutsättning för att klara det är att planera för fler eftersom vi utgår från att en del projekt inte blir av när det är tänkt av olika anledningar.

Kommunens mål är att det ska byggas 400 nya bostäder i Vallentuna per år.

– Vi bedömer att en förutsättning för att klara det är att planera för fler eftersom vi utgår från att en del projekt inte blir av när det är tänkt av olika anledningar. I vår planering ser vi därför till att ha en högre planering för nya bostäder (500 stycken) än målet (400 stycken), säger Daniel Jarl, avdelningschef översiktsplanering på Vallentuna kommun.

Sätts i gång 2020

Tre detaljplaner för bostadsutveckling föreslås enligt tjänsteskrivelsen successivt sättas i gång under år 2020 (Vallentuna-Ekeby 2:154, Åby ängar 2 och Södra Molnby/Ubby).

Samhällsbyggnadsförvaltningen lägger dock in en brasklapp om att bostadsbyggnadsprognosen togs fram innan coronapandemin började påverka samhällsekonomin i stort. "Det är för tidigt att dra några slutsatser om hur pandemin påverkar bostadsbyggandet."

Under år 2019 färdigställdes 222 bostäder i kommunen varav 157 bostäder i Åby ängar i centrala Vallentuna. Dessa bostäder var framför allt mindre hyresrätter.

Under 2019 byggstartades 284 bostäder. Merparten av dem, 124 bostäder, skedde i ett annat kvarter i Åby ängar. 60 bostäder i kvarteret är en del av ett äldreboende.

Gärdesvägen och nya Alléhuset

Andra större utvecklingsområden där byggstarter skedde under år 2019 var Kårsta-Rickeby 1, del av Rickebyhöjd 1, Tingvalla och Haga 3. Förutom del av Rickebyhöjd antas fortsatta byggstarter ske i dessa områden under år 2020. Därtill antas byggstarter ske i lagakraftvunna planer som Kumla-Stensta, Lindholmen-Uppsäter, Gärdesvägen och nya Alléhuset.

– Den bedömda byggtakten är i princip densamma som tidigare år, säger Daniel Jarl.

Jaana Tilles och Gustav Elfström (S, samt Nicklas Steorn (MP), reserverade sig mot beslutet om bostadsbyggnadsplanen till förmån för egna yrkanden. De vill bland annat att minst 30 procent av nyproduktionen ska upplåtas som hyresrätter, att Södra Haga tas bort från bostadsbyggnadsprognosen samt att Karby/Lindvägen tidigareläggs till 2021.

Yrkandena avslogs.

Stockholm Direkt