Borta. 3-våningshuset på över 488 kvadratmeter, Villa Dana, började rivas den här veckan. Foto: Anton Kyhlbäck

65-miljonersvillan har jämnats med marken

Det anrika huset Villa Dana har rivits. Rivningen har orsakat heta diskussioner om skyddet av kulturhistoriska byggnader i Danderyd.

  • Publicerad 11:30, 28 maj 2020

Breitholtz. Byggnadsnämndens ordförande, Claës Breitholtz, meddelar att det pågår ett arbete för att utreda skyddet av villorna. Foto: Moderaterna Danderyd

Beskedet om Villa Danas rivning kom i veckan.

I oktober stod det klart att byggnadsnämnden godkänt rivningslov för huset. Det var ungefär ett år efter att Spotify-grundaren, Daniel Ek, köpte fastigheten för 65 miljoner kronor, sommaren 2018.

En tidigare enig nämnd hade nekat rivningslov. Länsstyrelsen Stockholm gav dock den nya ägaren rätt. Byggnadsnämndens ordförande, Claës Breitholtz (M), meddelade då att nämnden skulle diskutera en eventuell överklagan till mark- och miljödomstolen.

Det blev ingen överklagan.

Allmänintresset för villan ansågs inte vara tillräckligt starkt.

– Det är beklagligt att fastighetsägaren väljer att riva den här fina villan, säger Claës Breitholtz, till DanderydDirekt, och tillägger:

– Men det här handlar om fastighetsägarens rätt att riva mot det allmänna intresset. Vi argumenterade mot att riva det, men förlorade och accepterade den förlusten.

Danderydsbor har diskuterat villans öde på sociala medier. Där har både rivningen ifrågasatts och Daniel Eks intressen tagits i försvar. ”Skandal” skriver en Danderydsbo i gruppen Danderyds Debatt. En annan ställer frågan: ”Så, hur anser ni att man ska göra med ett ruttet bostadshus exakt”.

30-talet. Villan från 30-talet i kvarteret Ekstrand är en av de äldre i området och ritades av den kända arkitekten Björn Hedvall. Foto: Anton Kyhlbäck

En annan anrik villa ska rivas

Nu planeras en annan villa, vid Edsviken, att rivas.

I början av maj beviljade Danderyds kommun ett rivningslov för huset, som ligger i kvarteret Ekstrand. Huset har liksom många andra villor, inklusive Villa Dana, ett dokumenterat kulturhistoriskt värde. Villan har dock stora brister och renoveringsbehov, vilket ofta är grunden för rivningsloven.

Claës Breitholtz påpekar att nämnden alltid gör en noga avvägning, innan man beviljar en rivning.

–Vi känner ett stort ansvar att bevara våra fina villor. Men man kan inte behålla allt.

Nytt skydd för villorna

Hembygdsföreningen Djursholms Forntid och Framtid meddelar att de beklagar rivningen av Villa Dana. Men ordförande i föreningen, Björn Hamilton, påpekar att man delar nämndens uppfattning – och att den nya ägarens intresse är viktiga att beakta.

Han anser dock att det är ett problem med att gamla hus rivs.

– Som ägare måste man vara medveten om vad det är som går förlorat när man river. Det måste finnas starka skäl.

Britt Wisth som är kunnig i frågan och medlem i samma förening, instämmer:

– Det behövs en kreativ inställning, för hur man ska möta nutidens krav. Det är viktigt att nya ägare får kunskap om villornas och områdets historia. Målet bör vara att hitta lösningar istället för att riva.

Hembygdsföreningen påpekar att kommunens kulturmiljöhandbok bör uppdateras. Claës Breitholtz meddelar att det pågår en förstudie i frågan, och att resultatet av den väntas under hösten.

– Det krävs en noggrann inventering av kulturmiljöhandboken, säger han till DanderydDirekt.

Modernt. Villa Dana har byggts om i många omgångar under året. Här är ett foto från 2001. Foto: Källa: Danderyds kommun

Anrik. Ett äldre foto som visar kvarteret Ysäter. I bakgrunden syns Villa Dana. Foto: Källa: Danderyds kommun

Stockholm Direkt