Så här skulle vyn sedd från Skälbyvägen kunna se ut, med lokaler i bottenplan på huset som vetter ut mot vägen. Visionsbild: BAK StockholmHongkong

70 lägenheter kan byggas i Barkarbys villakvarter

Runt 70 lägenheter kan byggas på en tomt i ett av Barkarbys villakvarter. Nu ska planen ut på samråd, men de styrande politikerna är själva skeptiska till om de nya bostäderna är en bra idé.

  • Publicerad 12:04, 23 sep 2019

Planerna gäller en tomt som ligger vid Skälbyvägen och Almvägen/Oxelvägen i Barkarby.

I dagsläget finns två sammanhängande hus på tomten, som består av gym och kontorsverksamhet i bottenplan och några lägenheter.

Men fastighetsägarens önskan är att riva husen – och istället bygga två nya bostadshus med plats för runt 70 mindre lägenheter, och lokaler för butiker eller verksamheter i bottenplan. Förslaget består av två bostadshus, varav ett lamellhus på tre våningar och ett hus med loftgångar på två våningar, liksom en innergård med grönytor, samt parkering.

Alliansen som styr i kommunen är skeptiskt inställda till planen för de nya husen, men har beslutat att det hela ändå ska ut på samråd.

– Planärendet är beställt av den förra majoriteten, och vi fick den här på vårt bord. Vi är tveksamma till att göra en så här omfattande exploatering, men vi tycker att det är rimligt att ha ett samråd när det kommit så här långt, säger Jonathan Björniden (L), ordförande i kommunstyrelsens planutskott.

Han är fundersam över våningshöjden, och för hur tomterna runtom skulle påverkas av den nya bebyggelsen.

– Det centrala är att om man bott i ett villaområde länge och det sett ut som det gjort i många år, och det då sker stora förändringar vilket det här är, så måste vi höra in deras röster.

Alliansen kommer att ta ställning till om man vill gå vidare med planerna efter samrådet, som pågår från 24 september till 24 oktober.

"Har anpassat byggnaderna"

Eva Ullberg (S) som är oppositionsråd och satt i styret förra mandatperioden, ger däremot tummen upp till planerna.

– Jag tycker att det är positivt att en fastighetsägare vill bygga små lägenheter. De ligger i närheten av kommande tunnelbanan, så det kommer vara ett område som är attraktivt att bo i. Det är också till fördel för området med en kommersiell yta i bottenplan, säger Ullberg.

Att exploateringen skulle störa området, som Jonathan Björniden är inne på, håller hon inte med om.

– Det finns redan i dag byggnader på tomten som avviker från det övriga området, och att man har anpassat byggnaderna så att de ska harmonisera med området, säger Eva Ullberg.

Så här ser den planerade vyn från Almvägen ut. Visionsbild: BAK StockholmHongkong

De planerade bostäderna från ovan. Visionsbild: BAK StockholmHongkong

Stockholm Direkt