Planen. Översiktsbild av bostadsområdet som det är tänkt att se ut. Foto: Stockholms stad planeringskontoret

700 bostäder kan byggas i Riddersvik

Förslaget för de nya bostäderna i Riddersvik är nu ute på granskning, och flera förändringar har skett sedan fjol. Bland annat har staden slagit fast att projektet kommer bestå av 700 nya bostäder, istället för 600 som de tidigare räknat på.

  • Publicerad 16:53, 17 feb 2020

StockholmDirekt har tidigare skrivit om planerna på att bygga nya bostäder på tomten till den gamla trädskolan i Riddersvik.

Stadsbyggnadsnämnden godkände den nya detaljplanen vid sitt sammanträde 13 juni förra året. Förslaget har nu finjusterats ytterligare och ligger ute för en sista granskning.

Från allra första början var det tänkt att det skulle bli drygt 300 bostäder. I den förra detaljplanen bedömdes det att det skulle bli 600 bostäder, men när byggaktörerna tittat närmare på sin lägenhetsfördelning har resultatet uppdaterats till uppemot 700 bostäder.

– Det totala volymen av bebyggelsen har inte ökat, utan när man räknade igenom noggrannare hamnade vi där, säger Peter Lundevall, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Nya planen för 600 bostäder i Riddersvik

"Karaktären anpassad"

Som vi tidigare berättat har projektet tagit till vara på många av de yttranden som inkom under samrådsperioden, de flesta från boende i området. Bland annat har ett flerbostadshus ersatts av radhus och förskolan har flyttat från utkanten av området till ett mer centralt läge. Några flerbostadshus har också sänkts från fem till fyra våningar, för att det ska passa in bättre i området.

En del synpunkter rörde även att man skulle låta bli att bygga alls i området. Något som dock inte är hållbart i Stockholm idag, där bostadsbristen normalt driver upp exploateringen, menar Peter Lundevall.

– Men här anpassar man sig verkligen till den karaktär som finns i området, det är inte så vanligt att man bygger en samtida trädgårdsstad så återhållsamt nuförtiden, säger Peter Lundevall.

Skyddsbestämmelser för herrgården med dess ekonomibyggnader är även inbakade i planen för att bevara byggnaderna med sina kulturhistoriska kvaliteter.

Planförslaget granskas fram till 10 mars, och kommunfullmäktige väntas anta detaljplanen i december 2020.

Här visas förslaget

✓ Hässelby villastads blibliotek, Åkermyntan

✓ Medborgarkontoret på Bibblerian i Hässelbygård, Hässelby torg

✓ Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4

✓ Förslaget visas under granskning 12 februari-10 mars. 

Riddersvik. Det planerade bostadsområdet ingår inom den blåstreckade markeringen. Foto: Stockholms stad planeringskontoret

Vision. Så här är visionen att en av kvarteren ska se ut. Foto: Illustration: White Arkitekter

Inget tillfälligt hotellboende för Järvas äldre

Nyheter Finansborgarrådet: Är inte en lösning Låt Järvas äldre flytta till hotell för att minska risken för smittspridning, löd en uppmaning i ett öppet brev till staden i veckan. Men enligt Anna König Jerlemyr (M), finansborgarråd, finns inga...fredag 3/4 15:55

Vi är Västerort

    Stockholm Direkt